• Landstingsfullmäktiges ordförande Eva Andersson avtäckte den nya skylten. Foto: Tommy Pettersson

Region Östergötland några dagar gammal

Nu har Landstinget i Östergötland bytt namn och blivit Region Östergötland. Den nya regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor. De sist nämnda frågorna om regional utveckling plockas över från det nu nedlagda regionförbundet Östsam.
Sedan årsskiftet ligger ansvaret för regional utveckling
hos Region Östergötland och medarbetare från före detta Regionförbundet Östsam
har flyttat över till den nya organisationen. Det handlar om bland annat
samhällsbyggnad, kultur, företagande och internationell verksamhet.

Blåste bort

Stormen Svea spelade en viss roll vid den symboliska
ceremonin igår där man avtäckte den nya regionskylten över entrén till
Regionhuset i Linköping.                                   

– För medborgaren i vardagen blir det inte så stor skillnad
på kort sikt. Men i den nya regionen får vi ökad kraft i utvecklings- och
tillväxtfrågorna, något som även kommer att bidra till att hälso- och
sjukvården kan utvecklas på ett positivt sätt, säger Eva Andersson som i sitt
tal betonade att utvecklingsfrågorna numera är mer demokratiskt förankrade.

– Som ordförande i regionfullmäktige ser jag demokratin som
mycket viktig i den nya regionen. Nu blir det tydligare och enklare för
östgöten att utkräva ansvar och påverka  En skylt är inte bara en skylt,
utan den har även ett symboliskt värde. Den står för en identitet, igenkänning
och den gör att jag hittar dit jag ska. Det är det vi vill förmedla till
invånarna i Region Östergötland. De kommer att mötas av det nya namnet på
kallelser, på vårdcentralen och på sjukhuset och de ska fortfarande känna en
trygghet i en god hälso- och sjukvård, ropade Eva Andersson i det blåsiga
vädret.