• Elenore Wallin.

Råd som gagnar jordbruksföretag

Företagare inom jordbruk som vill utveckla sin verksamhet kan behöva råd för att det ska bli lyckosamt. Hushållningssällskapet Östergötland är då en tänkbar hjälpande hand. – Ofta handlar det om frågor kring ekonomi, säger Elenore Wallin, ekonomi- och företagsrådgivare på Hushållningssällskapet.

Vanligtvis är det befintliga företag inom jordbruk som anlitar Hushållningssällskapet. Det är sådana som vill utvecklas via en ny produkt eller investera i etablerad verksamhet. De kan då få ett nyttigt och nödvändigt perspektiv utifrån. Rådgivaren agerar bollplank.

– Till att börja med så resonerar vi om själva idén. Sedan räknar vi på hur mycket kapital som behövs. Om man inte har egna pengar så måste även banken tro på idén så att man kan få lån. Vi försöker sätta relevanta mål och hålla förhoppningarna på en rimlig nivå. Ofta har företagaren själv gjort beräkningar och vi pratar om siffrorna är realistiska. Vi tittar på affärsplanen, svaga och starka sidor och kontrollerar så den inte bara är en skrivbordsprodukt. Den som brinner för något kan ju ha svårt att se problemen, förklarar Elenore.

Egen lön viktig

Rådgivaren kan hjälpa till med ekonomiska kalkyler, budget- och lönsamhetsberäkningar, ansökningar om olika tillstånd och stöd och även affärer med banken om företagaren så vill.

– Det är bra om företagaren är aktiv och visar att man är drivande. Det behövs om man är företagare. En viktig detalj är att ha med en egen lön i beräkningarna. Om man inte har väldigt mycket pengar så kan kapitalet snart förbrukas och det går ju inte att leva på ingenting.

Elenore berättar om ett nytt mentorprogram som drivs av Hushållningssällskapet och delfinansieras av Jordbruksverket. Det riktar sig till dem som inte drivit företag så länge eller som startat en ny produktionsgren.

– Det är nio jordbruksföretag med olika produktionsinriktning och av olika storlek som är med. Processen håller på i ett år och mentorerna är etablerade och mer erfarna jordbrukare som ger råd. Ingen är fullfjädrad direkt och det är viktigt att ha någon att bolla tankar med. Och även om man har en pappa som är jordbrukare så är det inte säkert ett han alltid är den bästa rådgivaren, påpekar Elenore.

Snabbare lösningar

Hon fortsätter:

– Förr tog ofta sonen över pappan i ett jordbruk men nu finns även andra slags övertaganden. Samtidigt kan det finnas de som vill hålla på med jordbruk men inte har någon koppling till det tidigare. Då är det bra med en mentor eftersom samhället i dag ofta kräver att man ska vara i full gång med sin verksamhet direkt. Om man inte har kunskap och ekonomi kan startsträckan bli alltför lång. Med mentorernas hjälp kan man snabbare hitta lösningar.

Hur bra det går för dem som söker råd och ger sig in i något nytt varierar förstås. Elenore Wallin får vara se både de som tvingas avveckla eftersom ekonomin inte håller och de som lyckas riktigt väl.

– Ibland kommer en del tillbaka efter något år och vill göra nya investeringar. Det är roligt att se när det går bra för någon, avrundar ekonomi- och företagsrådgivaren.