• Elizabeth Nedstrand, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på RMC tillsammans med biolog och laboratoriechef Stefan Zalavary och vårdenhetschef Kit Matthiesen. Foto: Anna Ek

Provrörsbefruktning - en löneförmån

Alla som vill ha barn kan inte få det på naturlig väg, men det finns hjälp att få. Det går att göra privata provrörsbefruktningar med bruttolöneavdrag om arbetsgivaren tillåter.

Vi träffar Elizabeth Nedstrand, överläkare och medicinskt ledningsansvarig, biolog och laboratoriechef Stefan Zalavary och vårdenhetschef Kit Matthiesen, 3 av 15 medarbetare på reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), kvinnokliniken, på US i Linköping.

Vid en IVF (in vitro-fertilisering) stimuleras kvinnans äggstockar med hormonpreparat, som kvinnan själv injicerar i huden på buken. I de flesta fall leder detta till att många och mogna ägg kan sugas ut via slidan cirka två veckor senare. Ägguttaget görs under lokalbedövning med hjälp av en nål som punkterar äggblåsorna i äggstockarna medan kvinnan är vaken. Efter ägguttaget förs äggen över till IVF-labbet där de sammanförs med spermier. På IVF-labbet finns bland flera labbansvarige biologen Stefan Zalavary som ser till att äggen och spermierna förs samman.

– Vi befruktar äggen med spermier antingen med så kallad standard-IVF-metod där spermierna får simma till äggen eller med en ICSI-metod (intracytoplasmatisk spermieinjektion), där en spermie injiceras i ett ägg, och odlas vidare i 2-3 dagar till embryon som i bästa fall delat sig till 4 eller 8 celler vid införandet i livmodern. Vi väljer ut det för ögat bästa embryot och det vi tror har störst graviditetschans. Om resterande embryon har god kvalitet fryser vi ner dem för förvaring i fem år för syskonbehandling om sådan önskas, säger han.

En stimuleringsbehandling tar mellan två och fyra veckor fram till ägguttaget beroende på vilken behandling man väljer. Efter ägguttaget väntar man två-tre dagar innan embryot placeras i livmodern och därefter inleds en väntan på ytterligare minst två veckor innan man vet om embryot fäst och ett graviditetstest i urin kan bekräfta resultatet av behandlingen.

Lyckats bäst

RMC i Linköping gör 500-600 IVF-behandlingar per år, och är därmed en medelstor IVF-klinik nationellt sett. År 2011 var RMC bästa universitetsklinik i Sverige vad gäller lyckade färska IVF-behandlingar sett till antalet födda barn. Nu har man lämnat in data för 2012, och resultatet för antalet födda barn 2012 och 2013 jämförs med alla IVF-kliniker i Sverige. Resultaten publiceras årligen i ett offentligt kvalitetsregister.

Mer än vart tredje återfört embryo blir en frisk bebis. Riskerna för missfall är desamma som vid en naturlig befruktning och ökar med kvinnans ålder. Chansen att lyckas med IVF-behandling är större ju yngre kvinnan är, och 38 år är den övre gränsen för när landstinget står för IVF-behandlingen. Sverige är mer generöst än andra länder gällande finansiering av IVF-behandlingar, men hur många behandlingar landstingen godkänner varierar landet över. Kötiderna likaså. I Linköping har man i dag knappt någon kö att tala om.

– Vi har mindre än tre månaders väntetid här. I Stockholmsregionen kan de få vänta upp till ett år. Den övre åldersgränsen på kvinnor som vi behandlar i Linköping är 42 år, och mannen får inte vara äldre än 55 år. För kvinnans del handlar det om att chansen till en lyckad IVF-behandling efter 40 år fyllda är mycket liten och en graviditet kan vara förenlig med mer risker om kvinnan är äldre. För mannens del handlar det om att spermiekvalitén sjunker med åren samt att man i Sverige i dag har satt en övre gräns på 55 år då man vill att ett barn ska kunna växa upp med två föräldrar.

Embryona ägs av paret tillsammans. Om paret skiljer sig eller någon i paret avlider får inte embryona användas längre och det är heller inte tillåtet att donera embryon.

Bruttolöneavdrag

– En del företag stöttar och betalar en privat IVF-behandling. På 1177 finns en blankett som kan skrivas ut och ges till arbetsgivaren. Den avgör om det kan godkännas i löneavtalet – något som ska göras innan behandlingen startar.

För att kvinnan ska få starta en IVF-behandling ska hon ha ett BMI under 30 och vara fysiskt och psykiskt frisk. Det ska inte finnas några medicinska risker för graviditet och förlossning och inte heller några psykosociala risker som kan leda till att hon inte kan ta hand om ett barn.

Övriga kriterier finns att läsa på 1177.

Tar emot donatorer

En del par saknar antingen egna ägg eller egna spermier. De behöver hjälp med ägg- eller spermiedonation. Både och går inte, eftersom embryodonation inte är tillåten i Sverige.

Rekryteringen pågår ständigt; RMC är alltid i behov av nya donatorer. Det finns förstås riktlinjer för vem som kan och får bli donator men den intresserade kan ta kontakt med RMC via mejl eller telefon.

Sedan landstinget tog bort avgiften för lesbiska par som önskar göra spermadonationsbehandling har fler hört av sig och det gör att de behöver ännu fler spermadonatorer.

Maxantal

En spermadonator får i dag ge upphov till barn i sex familjer. Viktigt att tänka på är att barnet har rätt att få veta vem donatorn är när det fyller 18 år. Barnet har ingen rättighet eller skyldighet och inge arvsrätt till donatorn och vice versa. Barnet har två föräldrar och det är paret som genomgår behandlingen tillsammans som juridiskt är föräldrar och som skriver på föräldraskapet innan behandlingen utförs.

Donationen är ett stort beslut som tas efter moget övervägande i samråd med läkare och beteendevetare. Det görs alltid psykosociala och medicinska utredningar i form av bland annat olika blodprover och blodkromosomanalys.

– Donatorn kan alltså bli uppsökt arton år senare, men har inte någon juridisk skyldighet gentemot barnet. De flesta givarna är altruistiska och vill hjälpa till, och oftast sker ingen donation inom släkten. Då kan man som anhörig komma i beroendeställning, relationen kan kännas komplicerad och det finns fler i familjen som vet mycket tidigare än barnet att det gjorts en donation.

 

FAKTA Donatorer behövs

Spermadonatorer får vara mellan 25 och 44 år, äggdonatorer 25 och 35 år.

 

Helst ska man ha egna barn. Dels för att ha uppnått en viss mognad samt förstå innebörden av att ha barn.

 

En spermadonator får 500 kronor per donation, och äggdonatorn 4 000 kronor som en engångssumma. Summan ska täcka resor och inkomstbortfall; en hel arbetsdag avsätts vid äggutplockningen och dessutom görs ett antal ultraljudsmätningar samt blodprovtagningar innan äggen tas ut.