• Thomas Muhr och hans kollegor kan konstatera att systemet fungerar igen. Foto: Tommy Pettersson

Problem när systemet Cosmic uppgraderades

Nu är journalsystemet Cosmic i Region Östergötland i full drift igen. Därmed kunde patienter och sjukvårdspersonal andas ut.

På torsdagsmorgonen gav regional sjukvårdsledning klartecken till att släppa in samtliga verksamheter i journalsystemet och sedan dess används systemet fullt ut och nu fungerar det utan större problem.

Överbelastning?

Det var efter en planerad uppgradering av Cosmic den 10 till 11 november som problemen uppstod. När fler användare började logga in i systemet på måndagen uppstod kapacitetsproblem och det innebar att systemet fungerade trögt och att en del användare inte kunde logga in.

– Det gick att arbeta i journalsystemet i begränsad omfattning, men det gick långsammare än normalt, vilket verksamheterna tillfälligt fick anpassa sig efter. Vi hade en temporär lösning som innebar att serverkapaciteten förstärkts för att kunna använda systemet i full skala. , berättade överläkare Thomas Muhr, objektägare för patientjournalsystemet.

För sjukvården har driftstörningen inneburit en stor belastning. Arbetet med att ta emot patienter och att dokumentera besöken har tagit längre tid än vanligt. På vissa enheter, framför allt inom primärvården, har tillgängligheten för patienterna varit sämre.

Eftersom det är en ny version av journalsystemet kan väntetiderna och besöken fortfarande komma att bli något längre för patienterna under en inkörningsperiod.