• Curt Karlsson är ordförande för PRO i Östergötland. Foto: Tommy Pettersson.

PRO Östergötland firade 70 år

Många var samlade i Linköping och Missionskyrkans stora sal då PRO i Östergötland firade 70 år. Det var underhållning av Bergstens nia, kaffe och tårta och även en jubileumslunch men det pratades även en hel del politik utifrån ett pensionärsperspektiv.

Med 400 000 medlemmar totalt i riket är pensionärerna i PRO en viktig grupp när det ska röstas i val till riksdag, kommun och inte minst till regionen.

– Vi utgör 25 procent av valmanskåren, säger Curt Karlsson, ordförande sedan fyra år, för just PRO i Östergötland och fortsätter:

Duger bara var fjärde år

– Men det känns som om vi bara duger vart fjärde år och att man däremellan glömmer man bort oss och de frågor vi tycker är viktiga för oss. Det kan handla om sjukvården, hyrorna eller att banken numera inte vill ta emot kontanter på sina kontor, menar Curt Karlsson och berättar om en aktion där man helt sonika gick in på sitt lokala bankkontor med en näve småpengar och bad dem ta hand om dessa. Curt Karlsson skrattar åt minnet.

– För oss är PRO en viktig part, menar socialdemokraten och regionrådet, Torbjörn Holmkvist och fortsätter med att säga att man har en bra dialog med PRO främst då det gäller sjukvårdsfrågor.

Många ensamma

Samtalet rörde annat som berörde PRO och dess medlemmar. Vi pratade sjukvård, särskilt för den grupp som är över 85 år och ganska sjuk, vi pratar ensamhet, något som kanske är en mer kulturellt betingad fråga och vi pratar om pigga pensionärer på resa. För alla dessa vill PRO finnas till.

Bergstens spelade upp

Efter lunch, fika och högtidstal spelade Bergstens nia upp. Torbjörn Holmkvist höll tal, det är ju ändå 70-årsjubileum, och alla skrev under på att deras bästa tid är nog ändå, trots allt nu, som Jan Malmsjö brukar sjunga.