Pris till Lehån för sina politiska teckningar

EWK-priset går i år till konstnären Lars-Erik Håkansson, mer känd som Lehån, för sina politiska teckningar och konstnärskap. Lehån får priset för att i sin illustrationskonst verka i EWKs anda.

Lehån har varit verksam inom sitt gebit sedan 1960-talet. Många känner kanske igen honom från tidningar som bland andra DN och LO-tidningen.

–Vi vill, genom priset, uppmärksamma politiska tecknare som verkar i EWKs anda. Det handlar om solidaritet, miljö och folkrörelse. Lehån är den typen av konstnär. Han använder sig av en relativt enkel men effektiv teknik för att framföra sitt budskap, säger Torbjörn Österholm från EWK-sällskapet, som tillsammans med tidningen Arbetet delar ut priset.

Värdefull genre

Lars-Erik Håkansson är känd för sitt starka samhällsengagemang och var en flitig aktivist i folkrörelsen Nej till EU. Allt detta belyses i de illustrationer han gör.

–Det är viktigt att lyfta denna politiska konstgenre. Det är värt att bevara konstformen då den säger väldigt mycket om sakernas tillstånd. Vi minns ju mycket från de illustrationer som EWK har gjort. De sätter djupa avtryck om samhället, säger Torbjörn Österholm. Lars-Erik Håkansson är bosatt och verksam i Blekinge. Prisutdelningen sker den 8 november på EWK-museet på Arbetets museum.