• Rickard Eriksson ansvarar fär prideparaden tillsammans med Sara Gustavsson. Foto: Kajsa Nilsson

Prideparad i maj

I samband med Norrköping sjätte pridefestival den 2-4 maj kommer en parad arrangeras. Paraden blir ett startskott för festivalen som i år har temat ”kropp och känslor”. Tanken med temat är att man vill dramatisera, diskutera, skratta bort och utmana våra föreställningar.

”Vad vore känslor utan kroppens uttryck för dem – blossande kinder, roade blickar, hopbitna käkar, klumpen i magen och darrande knän? Och hur kan vi tala om kroppen utan att ta hänsyn till de känslor som den frambringar?” Det sig frågar Norrköping Pride. Under festivalen i början av maj kommer det att finnas ett brett prideprogram i Norrköping där föreläsningar blandas med musik, konst, dans, fest och teater. Och nytt för i år: en parad.

Efterlängtad parad

Paraden kommer att gå från gamla busstationen till kulturkvarteret Hallarna via Rådstugugatan, Nygatan, Kungsgatan och Slottsgatan. Vid Hallarna kommer festivalens invigning vara.

– Paraden blir som en start på festivalen. Vi har länge velat ha en parad men har inte haft tillräckligt med resurser. Det är viktigt att hbtq-personer ska få synas på gatorna, därför behöver vi en parad, säger Rickard Eriksson som gör sitt femte år i organisationen för Norrköping Pride. Tillsammans med Sara Gustavsson leder han arbetet med att planera paraden.

Gå eller åka

Man får själv välja färdsätt för paraden, det går näligen lika bra att ta sig fram med motordrivet fordon som till fots. Rickard Eriksson gissar att ett par hundra personer kommer att sluta upp till paraden.

– Det viktiga är att det blir en parad, inte hur många vi blir, hävdar han.