• Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mona Olsson är glad över en goda responsen på hemgångsteamet. Foto: Kajsa Nilsson

Premiär för hemgångsteam

Det var nyligen premiär för hemgångsteamet. Projektet ska ge extra stöd och vård åt personer som efter en sjukhusvistelse inte klarar sig med ordinarie hemtjänst. – Det här kommer att förstärka vår kompetens och minska risken för återinläggning, säger Mona Olsson, vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Hemgångsteamet kommer att hjälpa personer som skrivs ut från sjukhuset med personlig vård och rehabilitering. Hjälpen anpassas individuellt och när brukaren är i tillräckligt god form övergår ansvaret till ordinarie hemtjänst. Mona Olsson vittnar om god respons på projektet.

– Det är så roligt att det här har tagits emot så positivt! Det är något som vi har behövt länge och nu har möjlighet att genomföra, säger hon.

Utvärdering om ett år

Hemgångsteamet består av undersköterskor från hemtjänsten, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Utöver det finns en biståndshandläggare knuten till projektet. Personalen kommer bland annat arbeta med fallprevention, alltså se till att ta bort faror i bostaden. Det kan till exempel vara sladdar och mattor. Projektet kommer att pågå under ett år och sedan kommer man utvärdera en eventuell fortsättning.