• Lars Stjernkvist menar att omfattande investeringar, utmaningar inom skolan och arbetsmarknadens problematik är områden som kräver en stark ekonomi. Foto: Tommy Pettersson
  • Sophia Jarls moderater utmanar socialdemokraterna i årets val i att bli det största partiet. Foto: Tommy Pettersson

Preliminärt bokslut strax före valet

Årets preliminära resultat för Norrköpings kommun är klart och det visar på ett överskott på 115 miljoner kronor mer än vad som är budgeterat. Budgeterat resultat för år 2017 var 158,7 miljoner kronor men årets preliminära justerade resultat mot balanskravet för kommunen uppgår istället till 273,7 miljoner kronor.

Det innebär att resultatet efter budgeterade finansiella mål uppgår till plus 115 miljoner kronor.

Valdebatten igång

Bokslutets överskott förklaras bland annat med ett bättre redovisat resultat från nämnderna samt att skatteintäkter och kommunal utjämning blir mer än budgeterat och det finns olika uppfattningar om det är bra eller dåligt.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist är inte direkt missnöjd med resultatet men han menar att Kvartetten inte kommer att dra på sig spenderbyxorna inför budgetarbetet trots att det är ett valår vi talar om.

Oppositionsrådet och gruppledaren för moderaterna Sophia Jarl är å sin sida inte imponerad över det preliminära resultatet. Hon anser att det inte finns något egenvärde i att ha stora överskott och att man felbudgeterat till nämnderna för att hämta hem överskott så småningom.

Ordning och reda

Överskottet kommer främst från att kommunens nämnder redovisar ett resultat som är drygt 20 miljoner kronor bättre än budget, skatteintäkter och kommunal utjämning innebär också ett tillskott på cirka 70 miljoner mer än budgeterat.

– Överskottet ska användas för att uppnå kommunens finansiella mål, bland annat finansiering av investeringar med 120 miljoner kronor. Vi har gjort en markering för renovering av lokaler som blivit utdömda. Det är inte heller omöjligt att vi markerar även för att förbättra våra skolresultat, säger Lars Stjernkvist och går vidare.

– Bokslutet visar att vi fortsatt har en stabil ekonomi och ordning och reda. Det känns bra, men jag är också väl medveten om att det finns stora utmaningar framöver. Utvecklingen i omvärlden och ökade kostnader för investeringar plus en del annat angeläget gör att vi måste hålla en rejäl koll på ekonomin hela tiden.

Utmanar socialdemokraterna

Det kommunala budgetarbetet under ett valår är extremt svårhanterat på grund av att det kan bli ett regeringsskifte som påverkar kommunernas förutsättningar, företagens villkor och medborgarnas ekonomi. Bokslutet för 2017 ger utrymme för tolkningar, vallöften och framförallt en het politisk debatt fram till den nionde september.

– Vi ska utmana socialdemokraterna och göra ett val där vi blir det största partiet för att bilda en borgerlig majoritet i Norrköping, hävdar Sophia Jarl och fortsätter.

– Vi har ett skolresultat som lämnar mycket övrigt att önska och vi har svart att rekrytera personal speciellt inom vårdsektorn och till skolan. Vi vill ha höjda lärarlöner och fler händer i vården. Vi måste också möta det stora missnöje som vi möter från föreningsvärlden när det gäller anläggningar som inte fungerar bland annat, menar Jarl och radar sedan upp ett flertal andra frågor som moderaterna har fångat upp bland medborgarna.

Fördelningsfrågorna

Kritiken mot Kvartettens kompetens kring budget-bokslutsarbete är också ett tema som moderaterna lyfter fram. Sophia Jarl anser dessutom att kommunen kan få ut mer av medborgarnas skattekronor och fördela det på ett bättre sätt till välfärden.

– Kvartetten har gjort vad de kan och det man förmår men att jobba med målstyrning och budgetuppfyllelse kräver mer politisk kvalitet än vad de har orkat med den här gången.