• Karin Jonsson, Centerpartiet, Reidar Svedahl, Folkpartiet, Eva-Britt Sjöberg, Kristdemokraterna, Lars Stjernkvist och Kikki Liljeblad, Socialdemokraterna kallade till en gemensam pressträff.
  • Bengt Cete har suttit som kommunalråd för Miljöpartiet. I den nya Kvartetten ingår inte partiet.
  • Sophia Jarl och Moderaterna stängs ute i den nya överenskommelsen. Foto: Kajsa Nilsson

Politiska kartan ritas om

Förra veckan bjöd Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Norrköping in till en gemensam pressträff där man presenterade sin gemensamma politiska överenskommelse för ett blocköverskridande styre.

”Kvartetten - Bra för Norrköping” kallas den politiska plattform som ligger till grund för ett samarbete under den kommande mandatperioden 2015 till 2018. Det är upplagt för mer eller mindre intelligenta parafraser av den litterära förebilden ”Kvartetten som sprängdes” av Birger Sjöberg men Lars Stjernkvist som nu fortsätter att vara ”starke man” i Norrköping försäkrar att det inte finns några tankar åt det hållet utan det handlar om att det istället är Kvartetten som spränger blockgränserna som åsyftas.

Samlas i mitten

Det är klart i Norrköping, och snart klart i Linköping och senare i veckan kommer det att bli klart hur Landstinget i Östergötland ska styras framöver. Gemensamt för landstinget, Norrköping och Linköping är att de traditionella blockgränserna överskrids för att stänga ute Sverigedemokraterna och i viss mån även Vänsterpartiet och Moderaterna från köttgrytorna.

– Jag tycker att det här ska bli spännande. Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet tog kontakt med oss redan två dagar efter valet och vi har sedan dess haft ett öppet samtalsklimat hela tiden i förhandlingarna, säger Kikki Liljeblad, Arbetarkommunens ordförande i Norrköping och fortsätter.

– Vi började med att se vad vi var överens om för att sedan diskutera eventuella knäckfrågor. Men vi verkar ha en gemensam syn på många frågor så som näringslivsfrågorna och vissa valfrihetsfrågor som kommunen råder över. Frågor som vårdnadsbidrag och annat som ligger på en nationell nivå behöver vi inte diskutera i Norrköping.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet överges nu till förmån för den nya regeringen.

– Jag är besviken över valresultatet där ett främlingsfientligt parti fått så många röster men nu får vi chansen att driva oppositionspolitik på vårt eget handlingprogram, säger Bengt Cete, Miljöpartiets toppolitiker i Norrköping.

Även Moderaterna känner sig stridslystna. Sophia Jarl som är Moderaternas förstanamn på fullmäktigelistan reagerar kraftfullt.

– Vi står nu ensamma i opposition. Men det här är pyrrhusseger för Lars Stjernkvist och den nya majoriteten. Man kommer att få det svårt att få ihop det här men det mesta verkar vara borgerlig politik, säger hon med eftertryck.

Ingen gillar SD

Den rödgröna koalitionen som styrt de senaste mandatperioderna går nu alltså i graven och den borgerliga Alliansen splittras. Frågan är till vilket pris och vilka frågor har kohandlats bort?

Det omdiskuterade Strömparksbygget blir inte av och i överenskommelsen står det helt frankt ”mot bakgrund av den kraftigt ökade bostadsproduktionen och de nya bostadsområden som planeras, finns det inte längre något behov av att bygga på fastigheten Torget 5”.

Lagen om Valfrihetssystem, LOV:en, och en del andra valfrihetsreformer ifrågasätts nu kommunalt och det lär bli fortsatta diskussioner i Kvartetten. På ett ställe i överenskommelsen backar Socialdemokraterna och gör en eftergift till framför allt Kristdemokraterna: ”Vi avser att ta upp diskussionerna med landstinget för att så fort som möjligt ha ett gemensamt mellanboende i anslutning till Vrinnevisjukhuset på plats. I väntan på att det är på plats avser vi öppna korttidsplatser i kommunens lokaler, helst i samverkan med landstinget”.

SAP dominerar

Lars Stjernkvist fortsätter som kommunstyrelseordförande, det framgår tydligt av den fördelning i uppdrag som finns med i överenskommelsen. Det blir naturligtvis en total dominans i nämnder - och styrelseordförandeposter för Socialdemokratin, det har väljarna bestämt. Men vilka personer som partierna för fram till ledande positioner blir inte klart förrän på torsdag i denna vecka.