Politiker på sommarakademi i Norge

Under fem dagar i mitten av augusti anordnades den årliga Summer Academy av nätverket Assembly of European Regions (AER). Det är en sommarakademi för politiker och ungdomsrepresentanter från olika regioner i Europa.

Sedan 1996 anordnar AER en sommarakademi som en mötesplats där deltagande politiker och tjänstemän ges en möjlighet att utbyta erfarenheter och att lära sig mer aktuella samhällsfrågor. 2002 utökades akademin till att också innefatta ungdomsrepresentanter mellan 18 och 24 år.

UF-företagande låg till grund

Temat för året var "ungdomsfrågor och ungt entreprenörskap". I år fick Linköpings och Norrköpings kommun skicka varsin representant som har varit verksamma inom Ung Företagsamhet. Linda Wennerström från Katedralskolan i Linköping och Lina Nygren från Kunskapsgymnasiet åkte tillsammans med regionsrådet Anita Jernberg (L) till Sarpsborg i Östfold i Norge för att delta.

– Under en sådan här vecka blir man varse den kraft som finns hos våra ungdomar. Den energi och förmåga som finns till at bryta tankemönster och skapa nya lösningar på dagens samhällsutmaningar är något som vi alla bör ta tillvara, säger Anita Jernberg i ett pressmeddelande.

Stort intresse

Sedan 2008 har Östergötland varit aktiv medlem i AER och det är tack vare medlemskapet där som gjort att resan kunde genomföras. Det är dessutom Region Östergötland som finansierar Norgeresan. Seminarier, workshops och en del studiebesök genomfördes. Intresset i år har varit stort med ett hundratal deltagare från hela Europa.