• Här är ett av förslagen på nya bostäder i Ektorp. Foto: Stadsbyggnadskontoret
  • Nu avgår Bengt Cete som ordförande för stadsplaneringsnämnden och ersätts av Kicki Liljeblad. Foto: Kajsa Nilsson

Planerar nya bostäder i Ektorp

Fastighetsägaren Rikshem vill bygga bostäder i korsningen Skarphagleden och Ektorpsgatan. Hur det ska komma att se ut är ännu oklart, men på stadsplaneringsnämndens sammanträde förra veckan visades tre förslag.

– Skarphagsleden byggdes på 1960-talet för en trafik som aldrig blev. Fyrfilig och bred som en liten stadsmotorväg. Nu har vi smalnat av gatan och vi vill ha ett sammanhållet gaturum. Därför är det nästan nödvändigt att bygga på båda sidor om vägen för att få full effekt av satsningen, även om det tar några år innan det är klart på båda sidor, förklarar Bengt Cete, stadsplaneringsnämndens avgående ordförande.

Marken på Ektorpssidan ägs av Rikshem och den på motsatt sida av kommunen och Hyresbostäder. I detta läge är det dock bara Rikshem som visat intresse för att bygga nya bostäder i närtid.

Flygzon begränsar

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta förslag på en detaljplan för fastigheten Planen 4 i Ektorp. Ytan som Rikshem vill bebygga är inom område för flygzon och där får inte byggnader vara högre än 54,7 meter över havet. Befintlig marknivå är 37-41 meter över havet. Därför är inte förslaget med punkthus det mest troliga. De andra två förslagen innebär lägre hus med fyra våningar, ett alternativ med långa huskroppar och ett alternativ med uppbrutna längor.

– Vi håller på att diskutera med kommunen, nästa möte är i januari. I dag har vi 325 bostäder i Ektorp fördelat på två fastigheter och omkring 3 300 bostäder totalt i Norrköping. Vi vill bygga mer i Ektorp, det är nära till city och dessutom vill kommunen förtäta området och har nyligen smalnat av gatan, berättar Ulf Hannell, Rikshems fastighetschef i Norrköping.