• Leif Hamnäs, ordförande i Svärtinge SK, står på en av de nya konstgräsplanerna som klubben kan använda sedan några veckor tillbaka. Ett lyft för föreningens 17 fotbollslag. Foto: Leif Larsson
  • Leif Hamnäs, ordförande i Svärtinge SK, gläds åt det nya idrottshalls-bygget som står klart i april 2017. Det blir en hall i fullskalemått och huset inhyser även kansli för SSK samt gym, kaféteria och fritidsgård. Foto: Leif Larsson

Planer och hall lyfter Svärtinge

I Svärtinge har två nya konstgräsplaner anlagts och nästa år står tre nya naturgräsplaner klara. Kommande vår är också en ny idrottshall byggd. "Det är ett jättelyft, som att gå från division 5 till division 1", säger Leif Hamnäs, ordförande i Svärtinge Sportklubb.

Flera gynnas av det som har byggts och byggs i den lilla orten strax nordväst om Norrköping. Fotbollsplanerna med konstgräs var steg ett och stod nyligen klara. Det är en elvamannaplan och en sjumanna. SSK har 17 fotbollslag och man har redan nyttjat planerna. Även planer med naturgräs anläggs och de är redo att tas i bruk nästa år. Det blir en elvamannaplan och två femmanna. Planerna ligger precis bredvid Svärtingehus skola som likt SSK kan dra nytta av de nya idrottsytorna.

– Förut hade vi tre naturgräsplaner, en elvamanna, en sjumanna och en femmanna en kilometer bort. De var i riktigt dåligt skick och hade den nya anläggningen inte blivit av så hade vi inte kunnat ta emot fler ungdomar. Svärtinge växer och befolkningen på 3 000 personer lär vara fördubblad om fem till tio år. Intresset är stort för att spela fotboll hos oss, vi startar två nya lag på våren, för killar och tjejer, och senast kom det 90 stycken till första samlingen, redogör Leif Hamnäs.

Billbäcks Arena

Fotbollsplanerna är således ett lyft. Den nya sporthallen som byggs vid skolan likaså. Bygget är i full gång och ska vara färdigt i april nästa år. Byggytan är på 3 500 kvadratmeter och idrottshallen ska kallas Billbäcks Arena.

– Det blir en idrottshall med fullskalemått, 40 gånger 20 meter. Här kan man spela innebandy, handboll och basket. I byggnaden blir det också kansli, gym, kafeteria och fritidsgård. Nu får vi en klubblokal och det kommer att öka klubbkänslan, poängterar SSK-ordföranden.

Han förklarar att idrottshallen var nödvändig eftersom nuvarande gympasal i skolan byggdes när det fanns 200 elever, till skillnad mot dagens 500. Skolan behövde helt enkelt en större idrottshall. Samtidigt var SSK i behov av nya fotbollsplaner. Det mynnade ut i ett samarbete mellan klubben och kommunen. SSK har lånat pengar för att bygga hallen som kommunen sedan hyr. Planerna ägs av kommunen som klubben hyr.

– Kommunen vill gärna ha föreningsägda anläggningar. Det gör att de sköts bättre både underhållsmässigt och vad gäller idéer om verksamheten. Den här lösningen är till gagn för båda parter. Det har gått riktigt bra att samarbeta med kommunen om det här, fastslår Leif Hamnäs.

Nya sektioner

I dag är Svärtinge främst en fotbollsklubb med ett och annat innebandylag. Framöver kan det bli ändring på den punkten.

– Kanske kan vi bilda nya sektioner och även skapa samarbete med andra föreningar i Norrköping som sysslar med innebandy, basket och handboll. Förutom planer och hall så byggs också en beachvolleybollplan och en skateboardbana som på vintern spolas för skridskoåkning. En maskinhall ingår i byggandet plus en kiosk bredvid det närliggande badet vid Glan.

– Det kan bli så att SSK även ska sköta badet, påpekar Leif Hamnäs, ordförande i klubben som har mycket nytt att se fram emot.

– I dag har vi cirka 500 medlemmar och tack vare den nya anläggningen och att Svärtinge får fler invånare räknar vi med att växa med 50 procent, avrundar han.