• Bo Strand med sin gamla instruktionsbok från den tiden då det begav sig. Foto: Tommy Pettersson
  • Veteranerna Sven Wass framför Svensk Fastighetsförmedlings historiska tidslinje. Foto: Tommy Pettersson

Pionjär från 1937

Bidrog till ordning och reda på bostadsmarknaden

Under 2017 fyller Svensk Fastighetsförmedling 80 år och därför kan det vara på plats att berätta historien om organisationen och dess betydelse för svensk fastighetsmäkleri. Norrköpings Magazinet ska i en serie artiklar dyka ner i historien och beskriva några mycket intressanta fakta om vilken roll Svensk Fastighetsförmedling har spelat och fortfarande spelar.

Tidningen kommer även att belysa dagens bostadsmarknad och framtid för den lokala fastighetsbildningen i länet. I intervjuer med företagets veteraner och dagens mäklare kommer en bild att växa fram hur bostadsmarknaden reglerades och hur den mår idag.

Dessutom kommer politikernas planer och ambitioner ställas under luppen av erfarna mäklarproffs. Svensk Fastighetsförmedling historia är inte enbart en del av Östergötlands historia utan också en del av fastighetsförmedlingens utvecklingshistoria i Sverige när det gäller branschens reglering och auktoritet i samhället. Dessutom har ju företaget, tillsammans med Fastighetsbyrån, en betydande ställning inom bostadsbranschen i Sverige vilket kan vara värt att notera.

Föregångare på många sätt

Vid firandet av Svensk Fastighetsförmedlingen 80 år fanns ett par riktigt intressanta mäklarveteraner på plats, Bo Strand och Sven Wass. Naturligtvis fick de då möjlighet att berätta om hur organisationen och bostadsmarknaden växte fram från pionjärtiden 1937 till våra dagar. Även en utställning med bilder från stadens och företagets historia ställdes ut och en nyutkommen bok presenterades vid det högtidliga firendet.

Det var en herre vid namn Eric H Lundgren som 1937 bildade Svensk Fastighetsförmedlings och redan från början hade han sin vision klar. Eric H Lundgren ville skapa en rikstäckande kedja med de allra bästa mäklarna och den skulle byggas med ordning och reda, gemensamma rutiner samt tydliga regler för både köpare och säljare. Hur det gick med den saken ska vi ta och redogöra för tillsammans med Bo Strand i nästa artikel.

Och resten är bara framtid

Det sägs att det aldrig har byggts så mycket i Sverige som det byggs nu. Byggtakten idag är nästan jämförbar med det som skedde under miljonprogrammets dagar. Boverkets reviderade byggbehovsprognos visar att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000 bostäder. Med andra ord det behövs ett fortsatt högt bostadsbyggande i landet och följaktligen behövs det även ett fortsatt kompetent förmedlande av bostäder.

 

Fakta:

Under 2016 förmedlade Svensk Fastighetsförmedlings mäklare cirka 30 000 bostäder till ett värde av 62 miljarder.

Organisationen består av 200 delägare som även är franchisetagare.

Drygt 12 00 medarbetare samt 230 bobutiker i landet.