• Ebba Busch Thor landade i Östergötland på sin välfärdsturné. Foto: Tommy Pettersson
  • Curt Karlsson och  Li Teske från Pro Östergötland. Foto: Tommy Pettersson

Pensionsfrågan en valfråga

I oktober inledde Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor sin välfärdsturné genom att först besöka pensionärsorganisationerna i Östergötland för att sedan dra vidare till Nässjö, Sundsvall, Visby Karlstad och så vidare.

 Ebba Busch Thor och KDs kommunalråd i Linköping Sara Skyttedal diskuterade och käkade lunch med regionala företrädare för pensionärsorganisationerna . Politikerna passade naturligtvis också på att presentera partiets välfärdslöftet för äldre.

Pensionsfrågan viktig

Busch Thor mötte inte enbart pensionärsorganisationerna utan hon besökte även äldreboenden tillsammans med lokala politiker för att prata om äldreprogrammet med förslag på kommunal nivå för att garantera att äldre har tillgång till en god vård och omsorg.

 – Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Befolkningen lever allt längre och gruppen äldre blir större. Samtidigt har situationen inom vård- och äldreomsorg under den socialdemokratiska regeringen försämrats. Vi bedömer utifrån nuvarande byggtakt av äldreboende samt prognoser att det 2030 kommer att saknas ytterligare 20 000 äldreboendeplatser, säger Ebba Busch Thor och fortsätter:

 – Vårdköerna har sedan 2014 fördubblats och sjukhusen har konstant överbeläggning. Det krävs prioriteringar för att möjliggöra satsningar på välfärdens mest centrala delar. Kristdemokraterna lägger i sin budget 27,3 miljarder kronor med än regeringen på vård och omsorg – pengar som ska stärka och förändra vårdens arbetssätt.

Fixa till pensionerna

En fråga som självklart kom upp på turnén var pensionsfrågan eftersom SPF, PRO, SPG och KD Seniorer var med inledningsvis. Bush Thor tog upp att partiet vill införa dubbelt jobbskatteavdrag för de som står längst ifrån arbetsmarknaden och sänka skatten för pensionärer omedelbart.

I våras presenterade regeringen en sänkning av skatten för pensionärerna men kristdemokraterna tycker inte att  detta är tillräckligt utan man vill helt ta bort skillnaden i beskattning mellan pensions- och förvärvsinkomster för alla pensionärer.

Ordförande i PRO Östergötland Curt Karlsson var naturligtvis överens om att en sänkning av skatterna ska ske snabbare än vad som hitintills föreslagits. Men han hade lite funderingar huruvida kristdemokraterna klara av det.

– Det är väl jättebra att de vill driva frågan men de måste ju få med de andra partierna och det tror jag blir svårt. Dessutom vet jag inte om de ens kommer med riksdagen nästa  år, säger Curt i en kommentar.