• I den månghövdade delegationen ingick ärkebiskopen tillika vice patriarken Jean Kawak. Han flankeras av vänner från Östergötland vid Norrköpingsbesöket. Foto: Tommy Pettersson

Patriarken besökte Norrköping

I pågående konflikterna i Mellersta östern är det främst Syrien och Irak som har drabbats mest av krig och terrorism de senaste åren. För svenskar i gemen är det nog svårbegripligt hur motsättningarna i området ser ut och hur de uppstått.
Men för de många svensk-syrier som bor i Sverige för närvarande är det enklare att ta ställning för och emot utländsk inblandning och den syriska regeringspolitiken. Det finns ungefär 200 000 syrier i Sverige i dagsläget.

I Linköping bor det drygt 2 000 och i Norrköping över 4 000 syrier. Många av dessa har dubbelt medborgarskap och alla har anhöriga kvar i det krigsdrabbade Syrien. För dessa svensk-syriska medborgarna är det naturligtvis väldigt svårt att besöka sina släktingar i krigszoner på landsbygden och vissa städer men i Damaskus har man en relativt sett hög säkerhetsnivå.

Patriarken fyllde Folkborgen

I början av juni fick Sverige celebert besök av Patriarken Mor Ignatius Aphrem II. Det var 28 år sedan den högsta ledaren inom den syrisk-ortodoxa kyrkan besökte Sverige.

Patriarken besökte bland annat Södertälje och Norrköping som en del av ett tio dagar långt besök som också innehöll träffar med kungen och statsministern. För den syrisk-ortodoxa kyrkans medlemmar och syrier boende i Sverige var besöket en stor händelse.

I Norrköping förrättade han gudstjänst och åt middag med representanter från olika håll. Patriarken tog även ett första spadtag för minnesmärket som ska resas till minne av offren i det folkmordet som begicks i Seyfo under första världskriget. Till sist fyllde han Borgen till brädden av frågelystna människor som ville ha svar på allting mellan himmel och jord.

Ett folk på flykt

Drygt fyra miljoner människor har tvingats fly Syrien, många har funnit en fristad i Sverige, efter att rebellerna och regeringen började strida mot varandra för fem år sedan.Nästan åtta miljoner människor har tvingats lämna sina hem och många av dem är barn. Sakernas tillstånd i Irak och Syrien har inte blivit bättre när IS-jihadister avrättar kristna och oliktänkande i skydd av ett självutnämnt Kalifat.