• Visualiseringscenter C i Norrköping är ett av platserna där översiktsplanerna numera visas upp. Foto: Max Elofsson
  • Kikki Liljeblad (S) tycker det är viktigt att höra kommuninvånarnas åsikter. Foto: Kajsa Nilsson

Översiktsplanen visas upp

Det har inletts en ny fas i kommunens framställning av stadens och landsbygdens nya översiktplaner. Planförslagen ställs nu ut för allmän beskådning.

Sedan 1 november och fram till den 31 januari 2017 kommer kommunens planförslag att visas upp på Visualiseringscenter C, förvaltningshuset Rosen och på kommunens hemsida. Tanken är att invånarna ska få ta del av planerna och även kunna ge synpunkter på dem.

Förtydliganden

Kommunalrådet Kikki Liljeblad (S) säger att det är viktigt att ha med kommuninvånarna när de bestämmer inriktning för den långsiktiga utvecklingen av Norrköping. Sedan i våras har planförslagen bearbetats efter synpunkter som allmänheten hade lämnat in då. Sedan dess har de gjort flera förtydliganden, kompletteringar och mindre revideringar.

– Ett exempel är utvecklingsplanerna för prioriterade orter. Vi fick in synpunkter under samrådet och har nu justerat en del av texterna med tillhörande kartor, säger Eva Weibull Winter, översiktsplanerare och ansvarig för framtagandet av nya översiktsplanen landsbygd.

Skapa förutsättningar

Två områden har strukits från planen. Det gäller landsbygdsutveckling i strandnära läge, området vid sjön Horken utanför Vånga och orådet vid Hagneryd vid sjön Glan. Vad det gäller översiktsplanen för landsbygden så är huvudsyftet att skapa bra förutsättningar för en levande och hållbar landsbygd. Då utgår de ifrån nuvarande förutsättningar och utvecklar dem.

I Norrköpings stad har planförslaget kompletterats med ett tema om miljö- och riskfaktorer. Planförslaget har skrivits om efter inkomna synpunkter för att betona bevarandet av mark och vatten, prioriterad gång-, cykel- och kollektivtrafik samt ytterligare beskrivning av ekosystemtjänster.