• Frida Boklund, regionchef Företagarna. Foto: Tommy Pettersson

Östergötlands småföretagare i framkant

Småföretagarklimatet i Östergötland är ett av Sveriges starkaste. Det framgår efter att vårens småföretagarbarometer har presenterats av Swedbank och Företagarna.

Länets utveckling ligger över riksnittet och har en fortsatt tillväxtkraft.

– Företagen i Östergötland har en bra mix. Det finns företag inom alla branscher. Det i samband med universitetens satsningar och att teknikbranschen intensifierats skapar goda förutsättningar, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna.

Tjänstesektorn i topp

Det goda företagsläget i Östergötland är stabilt men trots det ligger det fortfarande på en låg nivå jämförelsevis. Däremot har småföretagen i länet ökat sysselsättningen, framförallt vad gäller tjänstesektorn som i Östergötland är Sveriges bästa. 52 procent av småföretagarna uppger även att de ser goda expansionsutgifter i framtiden.

– Vi ser en positiv trend för Östergötland. Dock är länet enormt exportberoende vilket naturligtvis är bekymmersamt om den internationella krisen håller i sig, säger Frida Boklund.

Bra för arbetsmarknaden

Småföretagen har länge varit en betydande del av arbetsmarknaden och har enligt Företagarna svarat för åtta av tio nya jobb inom ekonomin, under de senaste 20 åren. Frida Boklund menar därför att det är viktigt att satsa på åtgärder som förbättrar tillväxtmöjligheterna för småföretagen.

– Nu är det tid för kommunerna att rigga så att småföretagen kan gasa och skapa fler jobb, säger hon.