Östergötland i topp

Under de senaste två månaderna har de svenska företagskonkurserna ökat, men enligt ny statistik för oktober så minskar den nu. Östergötland är det län där den största positiva förändringen har skett.

Det är färsk statistik från UC AB som visar att företagskonkurserna i Sverige minskar. Skillnaderna mellan länen är stora och Östergötland är ett av de län där man ser de största positiva förändringarna.

Minskar mest

I Östergötland minskar företagskonkurserna med 58 procent i oktober och då jämför man med samma månad 2015. Sett till hela året så har det minskat med 19 procent. Andra län som också pekar på bra siffror är Gävleborg och Värmland.

Desto värre är det för Jämtland och Södermanland som ökar med 80 respektive 86 procent under månaden och därmed är dem de län som ökar mest i landet.