• Sophia Jarl är offensiv. Foto: Tommy Pettersson

Oppositionspartiet ryter till

Kvartetten har regerat Norrköping sedan valet 2014, närmare bestämt årsskiftet 2014/2015. Den styrande koalitionen är så sammansatt att den inte bara spräckte det borgerliga blocket utan också nästintill kortslöt en samlad oppositionell politik.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft svårt att komma ut i media och där kan man bara bli bättre ju närmare valet vi kommer. Men det gäller att inte vänta för länge.

Det gamla laget

Moderaterna blev ensamma kvar från det gamla laget. Lagom sargade är Moderaterna dock det parti som ivrigast för en offentlig oppositionspolitik Norrköping.

Under hösten har man haft ett flertal skarpa motförslag i kommunfullmäktige och man går igenom nämnd efter nämnd med en tydligt inriktad politik.

Det senaste utspelet handlar om flyktingkrisen och den svenska välfärdens framtid i Norrköpingstappning.

– Vi befinner oss mitt i en samhällsutmaning, flyktingmottagandet, som inget svenskt parlament befunnit sig i tidigare. Den situationen kräver att vi vågar fatta nya och ibland kontroversiella beslut för att i slutänden nå våra gemensamma mål, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

– Den internationella flyktingkrisen syns allt mer i den kommunala vardagen. Köer till våra skolor; svårigheter att hitta lärare och ett enormt tryck på socialtjänsten. Vi vill därför presentera lösningar på tydliga proppar i dagens asylsystem ur det kommunala perspektivet.

Barnomsorgen

Rätten till barnomsorg regleras i förskolelagen och kommunen ska ”utan skäligt dröjsmål” erbjuda en barnomsorgsplats om föräldrarna arbetar eller studerar. Även barn till arbetslösa föräldrar, barn vars föräldrar är hemma med annat barn och föräldrar i asylprocessen har rätt till 15 timmar förskola per vecka.

Kommunerna tillämpar fyra månaders garanti vilket innebär att man inom fyra månader ska ha fått en förskoleplats. I Norrköping kan kommunen inte längre garantera plats efter fyra månader. Det finns flera skäl till detta menar Moderaternas oppositionsråd. Brist på personal, brist på lokaler och ett ökat tryck av nyanlända är några orsaker.

– Kön till förskoleplats är nu så lång att föräldrar får vänta över ett halvår och garanteras inte plats i boendeområdet. Därför anser vi att kommunen snarast måste påbörja ett samarbete med kyrkor, församlingar och föreningar där man tillsammans hittar lösningar för att fler människor i asylprocess väljer en annan lösning för sina barn än den allmänna förskolan. Ett alternativ är att civilsamhället och kommunen samarbetar över fler öppna förskolor. Kommunen ska kunna ge ett visst ekonomiskt stöd till de aktörer som är med i samarbetet, säger Sophia Jarl.