One Nordic vann upphandling

One Nordic AB kommer nu att sköta och underhålla trafiksignalanläggningar i kommunen. Avtalet gäller från nu och till 2017.

Norrköpings kommun vill ha hög tillgänglighet med korrekt funktion på sina trafiksignalanläggningar för att, bland annat, minska olyckor och avgasutsläpp. Som en del i uppdraget ska One Nordic lämna förslag på långsiktiga underhållsåtgärder som främjar driftsäkerheten samt tillgängligheten och som långsiktigt även sänker kommunens kostnader. Detta skriver Johnny Ottosson, projektledare på Norrköpings kommun i ett pressmeddelande. Han menar vidare att det långsiktiga arbetet ska bidra till att tiden för felavhjälpning ska miniskas till ett minimum och att kommunen ser fram mot att jobba med detta företag som de mycket väl känner till sedan tidigare samarbete om just trafiksignalanläggningarna.

– Vi är glada över att Norrköpings kommun åter igen valde att samarbeta med oss. Då ONE Nordic har haft avtalet sedan tidigare är det strategiskt viktigt för oss att behålla affären, säger Jan Bardell, VD för ONE Nordic koncernen, i ett pressmeddelande.