Omvårdnadsbrist utredd

Efter en händelse i juni 2013 då en brukare vid ett boende i Norrköping nekades möjlighet att gå på toaletten har en utredning enligt Lex Sarah genomförts av vård- och omsorgskontoret.

Det var en anställd som nekade brukaren att gå på toaletten och att sträcka på benen, men hänvisning till att denne nyss varit på toaletten men glömt bort det på grund av sin sjukdom.

Visar på brister

Den ansvarige enhetschefen hörde samtalet och uppmanade den anställde att hjälpa brukaren till toaletten. Vård- och omsorgskontoret har utrett händelsen och utredningen visar på brister i omvårdad och bemötande samt brister i välbefinnande, självbestämmande och integritet.

Nöjd brukare

Den berörda brukaren är nöjd med utredningen och har flyttats till en annan våning permanent. Alla enhetschefer i området ska ta upp händelsen på sina arbetsplatsträffar.