• Foto: Tommy Pettersson

Omtalat expo nu invigt

Nu är det omtalade bo- och samhällsexpot Vallastaden i Linköping invigt. Ett stort antal nyfikna passade på att närvara vid öppningshelgen den 2 september, för att kunna bli bland de första att besöka stadsdelen - En helt ny "Stad" med en fantastisk arkitektur och innovativ skaparkraft hos Vallastadens aktörer.

Expot pågår fram till söndagen den 24 september och besökare kan välja mellan ett 70-tal utställningar och 200 programpunkter. Förutom störst blir Vallastaden också först med att visa privata hem, där flera Vallastadsbor öppnar sina dörrar i ett rullande schema.

Blott fem år att bygga

Kristina Edlund, Kieran Long, överintendent för ArkDes, Arkitektur- och designcentrum, Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet samt en robot stod för invigningssamtalen.

– Vallastaden är en blick in i framtiden och vi kommer att använda lärdomarna från de fem år det tagit att bygga stadsdelen för att fortsatta utveckla Linköping. Det meddelade en stolt Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S) i Linköping

från scenen under lördagens invigning av Sveriges största bo- och samhällsexpo.

Vallastadens särart

Kieran Long pratade om den viktiga särart Vallastaden har i Europa, en grön stadsdel byggd med mångfald och sociala relationer i centrum.

– Det som finns i Vallastaden är inget man ser i andra delar av Europa, sa han i samtalet på scen och Helen Dannetun förklarade hur viktig Vallastaden är för att koppla samman universitetet och staden.