• Eva-Britt Sjöberg berättar om det aktuella läget inom omsorgssektorn. Foto: Tommy Pettersson

Omsorg till varje pris

 Norrköpings kommun äldreomsorg har under en tid varit på allas läppar. Massmedia har granskat omsorgsverksamheten i olika omgångar som bland annat handlat om hemgång efter sjukhusvistelse.

Diskussionen har gällt tillgång till särskilt boende och korttidsboende för äldre. Kommunen tvingades erbjuda en person med behov av korttidsboende en placering i hemmet istället.

Alla vill hem?

I den allmänna efterskördsdebatten har övertonerna spelats ut. Kommunens belackare säger att man jobbar efter principen ”Hem till varje pris” och att äldreomsorgen börjar likna Hospiceverksamhet.

Den nya majoriteten satsade redan i sin första budget en hel del inom den mjuka sektorn och man har tagit höjd för ett ökat tryck inom inte minst äldrevården men alla platser är inte klara ännu.

– Det arbete vi nu utför för att öka antalet platser för äldre både inom särskilt boende och andra trygga boenden för äldre är ett sätt för oss att vända trenden och minska köerna. Det känns mycket bra, säger Eva-Britt Sjöberg, vård- och omsorgsnämndens ordförande och fortsätter.

– Något som är mycket viktigt för oss är att säkerställa att det inte ska vara svårare att få en plats beviljad i Norrköping än i övriga landet, och utan prejudicerande fall blir det svårare att få klarhet i den typen av frågor. Vi har dock påbörjat ett eget arbete med det här som vi tidigare sagt behöver vi bland annat se över kommunens bedömningsgrunder och hur ålder beaktas vid beslut om särskild boendeplats.