Om sjukförsäkringen

Det är Sveriges småföretagare som anställer flest nya medarbetare. Men hur premieras de för det? Genom ett förbud, att aldrig mer få byta karens i sjukförsäkringen från och med den dagen de fyller 55 år.

Risken anses allt för stor för att de ska utnyttja försäkringen. Diskriminerande och förolämpande.

Det tidigare fria valet för enskilda näringsidkare att själv avgöra om de vill ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens i sjukförsäkringen upphör med omedelbar verkan från och med 55 årsdagen. Varför? Därför att det finns en risk att företagarna kan utnyttja försäkringen på ett otillbörligt sätt. Frågan är om politikerna, som klubbade igenom den här diskriminerande regeln, funderade på vilka personliga följdverkningar den kunde få för den lilla företagaren? Och varför ska inskränkningar göras för företagare men inte för anställda? Tänk om alla anställda skulle få försämringar i sjukförsäkringen den dagen de fyller 55 år?

För cirka ett år sedan ställde Ylva Johansson (S) följande fråga till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M):

”Avser statsrådet att verka för att regeringen ska ändra reglerna så att egenföretagare behandlas lika oavsett om de är över eller under 55 år?”

Ulf Kristersson svarade så här

”Möjligheten att byta till en kortare karenstid gäller dock inte de egenföretagare som har fyllt 55 år. Regeln som föreskriver denna åldersgräns har funnits länge och har sin grund i att det har ansetts erforderligt med en spärr för att förhindra spekulation från den försäkrades sida eller ett obehörigt utnyttjande av försäkringen. Nuvarande reglering har varit föremål för riksdagens ställningstagande.”

Det är beklämmande och förnedrande att läsa Ulf Kristerssons svar. Inte bara för våra medlemmar utan även för oss som arbetar i Småföretagarnas Riksförbund. Merparten av oss är också småföretagare. Vår uppgift och vårt arbete i Småföretagarnas Riksförbund handlar om att förbättra villkoren för våra medlemmar. Vi berättar hur verkligheten ser ut för beslutsfattarna och när vi upptäcker orättvisor, som drabbar våra småföretagare, är det vår skyldighet att belysa problemet. Varför regeln, om förbud att byta karens vid 55 år, ännu inte tagits bort är oförståeligt.

Leif Svensson

Förbundsordförande Småföretagarna