• Det är fortfarande oklart om det blir upphöjt läge eller markläge för stationsbyggnaden i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson

Oklara stationslägen i länet

Riksdagens trafikutskottbesökte Östergötland i förra veckan för att diskutera Ostlänken med särskilt inbjudna gäster. Inbjudna var bland annat lokala politiker, representanter från regionen, Trafikverkets regionchef och Ostlänkens projektchef samt Handelskammaren.
Syftet med träffen var att skapa ett förtroendefullt samtal kring den fortsatta processen med utbyggnad av Ostlänken i relation till övrigt samhällsbyggande och infrastrukturutveckling.

Beredande organ

Trafikutskottet är ett beredningsorgan till riksdagen och naturligtvis en viktig spelare när det gäller Ostlänksmatchen. Delegationsledare i utskottet är ordförande Karin Svensson Smith (MP), vice ordförande är Jessica Rosencrantz (M). Med på mötet i Östergötland var också riksdagsmannen Johan Andersson (S) från Östergötland för att förklara länets intressen.

–Vi uppskattar att trafikutskottet vill komma till oss och höra våra synpunkter, länsstyrelsen kommer att ha en viktig roll under hela byggperioden, inte minst kring olika miljöprövningar. Vi arbetar redan nu intensivt med Ostlänken, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

–Satsningen på Ostlänken är det första steget i utbyggnaden av en ny stambana för höghastighetsjärnvägar i Sverige, samtidigt som den är ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt som stöd för en fortsatt stark utveckling av regionen. Med utbyggnaden av Ostlänken följer också en stor utmaning med att samordna insatserna från olika samhällsaktörer för att få synkroniserade och effektiva planerings- och byggprocesser.

I luften eller på marken


Det fanns en hel del att diskutera på seminarieträffen. När får länsstyrelsen sina pengar för sitt arbete? Håller tidsplanen för kommunerna i länet? Hur ser stationsläget ut för Linköping och Norrköping. Norrköpings kommun har ju redan fått ett klart besked från Trafikverket om datum samt angöringssträcka men man har inte fått besked huruvida det blir ett upphöjt stationsläge eller en byggnad i markläge. Bron i Norrköping är förmodligen lika oklar som om det blir stationsläge i tunnel i Linköping.

Ska vara klart i februari

I februari ska Sverigeförhandlaren samla ihop sitt förslag till sin uppdragsgivare och då bör man ha enats med de berörda kommunerna. Men det verkar inte bekymra Norrköpings starke man Lars Stjernkvist för närvarande.

– Våra förberedelser har redan börjat och vi håller vår tidsplan med råge. Vi har redan klart med angöringspunkter och byggnation för godstrafiken med byggstart 2017, berättar Lars Stjernkvist bestämt.

– Nu handlar det mest om vårt förslag om upphöjt läge ska bli verklighet. Blir det ett markläge ser jag att det blir vissa svårigheter men den frågan blockerar inte tidsplanen.