• Peter Eriksson omges av exopobolagets ordförande Birgitta Ståhl Öckinger och vd Simon Helmér. Foto: Tommy Pettersson
  • En av initiativtagarna till Vallastaden, Muharrem Demirok, talade under avslutningsceremonin. Foto: Tommy Pettersson
  • Bostadsministern lämnade över "bomässostafetten" till Soraya Kabelele från Helsingborg som ska anordna en bomässa 2022. Foto: Tommy Pettersson
  • "Nu ere slut". Foto: Tommy Pettersson

Nytt statligt stöd för bostadsbyggande

Vallastaden ett exempel på innovativt bostadsbyggande

I söndags besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Vallastaden för att avsluta bo- och samhällsexpot som arrangerats under september månad. Peter Eriksson passade även på att vandra runt i stadsdelen och även presentera budgetsatsningar för att främja innovativt och hållbart bostadsbyggande.

Med facit i hand är det lätt att konstatera att bo- och samhällsexpot har varit en stor framgång för regionen, byggherrar och arkitekter. Även när det gäller besöksantal har expot levererat. I början kom det många från andra städer och främmande länder samt en hel del branschfolk till staden för att uppleva Sveriges största "Bomässa".

Men det som kanske är ännu mer glädjande är att östgötarna har hittat till Vallastaden efter en lite trevande inställningen i starten. Under den sista helgomgången kom cirka sju till åtta tusen nyfikna besökare trots halvdåligt väder. Vallastaden kommer med stor sannolikhet bli populärt för boende, restaurangbesökare och folk som bara vill knalla längs med Smedstadbäcken.

Budgetsatsning bostadsbyggande

Naturligtvis var Peter Eriksson också djupt imponerad av Vallastaden och han öste också beröm över bo- och samhällsexpot. Det nya statliga stöd som inrättas för bostadsbyggandet innehåller 75 miljoner kronor 2018 och sedan ökar det till 100 miljoner kronor för åren 2019 och 2020.

– Det är väldigt viktigt att de bostäder som byggs i dag är klimatsmarta, byggda av hållbara material och tar tillvara på innovativa och arkitektoniska lösningar, säger Peter Eriksson.

Smart City Sweden

I mars 2017 invigdes den nationella investerings- och exportplattformen Smart City Sweden som drivs av forskningsinstitutet IVL. Plattformen, som är en viktig del av regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer, är i huvudsak digital och visar i exportsyfte upp svenska tekniska lösningar, kunnande, verksamheter och testbäddar för den smarta staden.

Hittills har Smart City Sweden främst arbetat med att belysa miljötekniska lösningar och lösningar kopplat till ekologiskt hållbar stadsutveckling. Regeringen satsar 25 miljoner kronor för 2018 och därefter 50 miljoner kronor årligen fram till och med 2021 för att bredda Smart City Swedens verksamhet så att flera dimensioner av smart och hållbar stadsutveckling visas upp i export- och investeringssyfte.

– Sverige har ett stort kunnande inom hållbar stadsutveckling och det finns stor exportpotential i svenska lösningar och testbäddar för klimatsmart och hållbart stadsbyggande t.ex. för dem med lägre inkomst, säger minister Eriksson.