• Lars Stjernkvist skakar hand med Demola East Swedens verksamhetschef Fredrik Borgsjö efter att ha skrivit under avtalet. Foto: Kajsa Nilsson
  • Kommunen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Flyktingmedicinskt centrum, Hyresbostäder, Försäkringskassan och Skatteverket ligger bakom studentprojektet. Foto: Kajsa Nilsson

Nytt samarbete med studenter

Norrköpings kommun behöver hjälp att komma ur gamla strukturer och lösningar för etablering av nyanlända. Nu har ett nytt projekt undertecknats för att genom studenters hjälp hitta nya lösningar.

I samverkan med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Hyresbostäder, Flyktingmedicinskt centrum, Försäkringskassan och Skatteverket har kommunen via Demola East Sweden fått tag i sju studenter som ska hjälpa till att komma med nya lösningar.

– Samhället har många goda insatser redan i dag men vi kan bli bättre. Vi vill att våra metoder och samarbeten ska bli bättre och vi tror att studenterna kan hjälpa oss med det. Studenterna får gå in förutsättningslöst och titta på våra verksamheter och se vad som kan bli bättre och hur vi bättre kan ta vara på etableringsprocessen och asyltiden. De kommer från olika perspektiv och det tror vi är väldigt värdefullt för den här processen, säger Cecilia Karlsson, folkhälsocontroller på Norrköpings kommun.

Olika perspektiv

Projektet pågår under tre månader med start den 27 januari. De sju studenterna läser på olika program på Linköpings universitet och kan på så vis angripa uppgiften på varsitt sätt.

– Jag vet inte när en maskinteknolog och en psykolog skulle få anledning att samarbeta annars, säger Marcus André, facilitator på Demola East Sweden.

– Jag tror att studenterna kommer med synpunkter som kan hjälpa oss. Vi får betala några tiotusentals kronor om idén är så bra att vi kan tillämpa den, så jag lovar att det här är bland de bästa erbjudanden vi fått, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Caroline Bielkhammar på Hyresbostäder arbetar mycket med just integrationsfrågor.

– I våra bostadsområden bor det otroligt mycket människor som befinner sig i etablering eller etableringsfasen. För oss är det viktigt att våra kunder mår bra och att de har en bra tillvaro. Någonstans ser vi också konsekvenser och effekter av en lyckad eller mindre lyckad integrationsprocess. Det här är och har alltid varit viktigt för oss. Vi vill ta reda på hur vi kan samverka med andra parter för att få det att fungera på ett bättre sätt, säger hon.

Kajsa Nilsson

kajsa.nilsson@norrkopingsmagazinet.se