• Trevligt torg som möter upp vid campusbron. Bänkar på byggnaden och med strömmen som utsikt. Foto: Fanny Miles
  • Ett, två, klipp. Helen Dannetun klipper det symboliska bandet till LiU:s nya hus, Kopparhammaren 2 på Campus Norrköping. Foto: Fanny Miles
  • Arkitekten Helena Hammarskiöld fann inspiration i omgivningen. Foto: Fanny Miles

Nytt hus åt Campus Norrköping

Campus Norrköping har fått ett nytt hus. Kopparhammaren 2 invigdes i förra veckan med bandklipp av rektor Helen Dannetun och champagnemingel en trappa upp.

Det gammelnya huset binds ihop med övriga universitetsområdet i och med campusbron som sträcker sig över strömmen. Huset, som varit en del av bomullsindustrin, ägs av fastighetsbolaget Klövern som renoverat byggnaden till att hålla miljöstandard. Förhoppningen är att det nya huset ska klassas som Miljöbyggnad Guld och den ombyggda delen som Silver.

–Campus Norrköping är Sveriges vackraste campus. Miljö är viktigt och vi vill att studenterna ska tycka om att vara på campus, säger Helen Dannetun.

Miljöhus för miljövetare

Lämpligt nog kommer bland annat Miljövetarprogrammet att husera i den nya miljöbyggnaden samt även det nystartade institutet för analytisk sociologi med spetsforskning inom samhällsfrågor.

–Till en början kommer universitetet att ha samma mängd studenter som tidigare men vi har efterfrågat fler utbildningar. Det är roligt med myller och vi tror på mötet mellan studenter och lärare, säger Helen Dannetun.

Vackraste campus

Den kraftfulla scenografi som omger campus Norrköping kan räknas till en av Sveriges grannaste studiemiljöer. Arkitekten Helena Hammarskiöld, som designat ombyggnaden och nybyggnaden av Kopparhammaren 2, fann inspiration från sågtandstaken från andra sidan strömmen, ljuset från norr och människans rörelser.

– Det är skonsamma material i huset. En solelsanläggning på taket där tanken är att huset ska kunna vara självförsörjande så småningom. Jag ville använda mig av bron så jag lät den vandra genom huset. Det finns även en nära kontakt med vattnet från fönstrena så att eleverna kan plocka upp vattenprover från undervisningsrummet, säger Helena Hammarskiöld. Studenterna har redan inackorderat sig. Strömmens resoluta riktning och omgivningens historik kan inte annat än att bidra till studiero och motivation.