• Anders Johansson, ordförande i KIS, Olle Johansson, kommunalråd, Thomas Lindquist, Hyresbostäder, Anette Sjöö, boende i området och Nenne Carlson, Svenska kyrkan. Bakom dem står huset som ska bli Klockaretorpets nya föreningshus. Foto: Kajsa Nilsson
  • Idrottens hus har varit uppskattat sedan det gjordes i ordning och nu hoppas man på ännu mer liv i Klockaretorpets centrum i och med föreningshuset. Foto: Kajsa Nilsson

Nytt föreningshus i Klockaretorpet

Snart får Klockaretorpet ett eget föreningshus. Det nyrenoverade Idrottens hus har visat sig vara en succéinvestering och nu planerar kommunen tillsammans med verksamheter i området att renovera byggnaden bredvid och göra den till ett föreningshus med fokus på kultur.

Det är föreningen KIS som ligger bakom initiativet. I KIS, som står för Klockaretorpet i samverkan, ingår bland annat Norrköpings kommun, Hyresbostäder, Svenska kyrkan och föreningar i området. Tillsammans arbetar de med utveckling av Klockaretorpet.

Byggnaden som snart ska bli ett föreningshus är i dag till stor del tom och de många verksamheter som förr inrymdes där har sedan länge flyttat.

– Jag brukar kalla det för spökhuset, säger Nenne Carlson som arbetar i Svenska kyrkan i lokalen bredvid. Någon konkurrens är inte Svenska kyrkan rädda för, tvärt om.

– Som kyrka är det viktigt att befolka området med glädje och alla goda krafter måste samverka, konstaterar Nenne Carlson som själv har bott i Klockaretorpet under många år.

Aktiviteter på kvällen

Byggnaden är cirka 3 000 kvadratmeter stor och tanken är att det på övre plan ska flytta in någon kommunal förvaltning och att det ska vara kvällsöppna aktiviteter på nedre plan. På så vis är det alltid liv i Klockaretorpets centrum och man slipper den ödslighet som infinner sig när det mörknar.

– Klockaretorpet är en fantastisk stadsdel att bo i, medborgarna säger att de trivs bra när vi frågar dem. Nu ska vi skapa en levande miljö. Där människor finns mår man bra, säger kommunalrådet Olle Johansson om stadsdelsutvecklingen som ska innebära liv i Klockaretorpets centrum under fler av dygnets timmar.

Föreningshuset är tänkt att ha en spridning med både fasta och tillfälliga aktiviteter. KIS diskuterar bland annat ett mobilt bibliotek och att café Rätt och Slätt ska kunna flytta in. Kök finns redo i byggnaden. Anders Johansson är ordförande i KIS och ser framför sig ett ideellt drivet rehabiliterings- och träningscenter.

När det ska vara helt klart verkar vara svårt att svara på men Olle Johansson påstår att man borde se skillnad redan inom ett år. Anette Sjöö bor i området och ser fram emot den nya mötesplatsen.

– Mycket har diskuterats under lång tid i KIS och idéer har vi gott om. Jag tror att vi kommer att fylla varenda kvadratmeter av föreningshuset. Klockaretorpet har ett uppdämt behov av att det ska hända någonting och vi har jättemånga ungdomar som inte vill vara i Idrottens hus men som ändå behöver någon sysselsättning. Där tror jag att kulturen är viktig.