• Norrköpings kommuns finansdirektör Göran Lindgren, Lars Stjernkvist och IFK:s Peter Hunt är överens om tagen efter förhandlingarna. Foto: Tommy Pettersson

Nytt avtal och ny säsong för IFK

AB Norrköpings Idrottspark som äger Nya Parken hade begärt omförhandling med Norrköpings kommun angående avtalsvillkoren för anläggningen. Utifrån de begärda förändringarna presenterades ett förslag till justering i hyresavtalet på en presskonferens. Avtalet skickade sedan vidare kommunen för ett beslut som ska tas den 15 december.
De föreslagna justeringarna gäller förändringar av hyra och amorteringar, och ska skapa stabilitet för både Norrköpings kommun och AB Norrköpings Idrottspark, NIP.

Bra år för IFK

Hyran för Nya Parken föreslås höjas med 3,3 miljoner kronor och det blir då även istället en fast hyra. I det nuvarande avtalet ökar hyran med sju miljoner kronor för kommunen om IFK Norrköping skulle börja spela i en lägre serie. Den kopplingen föreslås tas bort, så att hyran alltid är densamma. Detta gör att avtalet blir mer överblickbart även på lång sikt för båda parter. Amorteringarna på det lån som NIP i dag har hos Internbanken, kommunens centrala finansfunktion, kommer enligt förslaget att öka från två miljoner till tre miljoner kronor per år under 2015-2018.

– Förhandlingarna har förts med en rak och öppen dialog. Det finns flera förtjänster i det nya avtalsförslaget. Avtalet stämmer överens med den samarbetsmodell vi har i Norrköping och det skapar bra villkor för både bredd- och elitidrotten. Det skapar också förutsättningar för att anläggningarna ska vara tillgängliga för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist.

Ny säsong står för dörren

År 2015 har varit ett bra år för IFK Norrköping och 2016 ser ut att bli en bra årgång med kval i UEFA Champions league och en ny allsvensk säsong där ekonomin inte är något stort bekymmer.

– Det har varit en omtumlande resa och det är mycket som har förändrats de senaste fem åren. Vi satt först fullständigt låsta i ett ofördelaktigt avtal med kommunen med en hyra på 15 miljoner per år och vårt nya justerad avtal ger oss bättre förutsättningar än tidigare. Vi har sedan när vi förvärvat idrottsparken trimmat våra kostnader, berättar IFK:s ordförande sedan 2009, Peter Hunt och fortsätter.

– Vi har i dag en mycket bättre och gynnsam situation för vår fortsatta utveckling både när det gäller det ekonomiska och det sportsliga.

Moderat kritik

Den gemensamma bedömningen är att de föreslagna justeringarna i hyresavtalet och av amorteringsvillkoren är rimliga och att de ska skapa stabilitet för båda parter. Kultur- och fritidskontoret anser att de justeringar som nu föreslås, ger bra förutsättningar att sätta en skälig hyra för de föreningar som hyr in sig på Nya Parken. Nästan alla verkar vara nöjda och glada förutom oppositionsrådet Sophia Jarl.

– Vi har fått avtalsförslaget i handen i dag och kan inte säga så mycket än men jag har farhågor att det kommer att bli dyrare för de föreningar som ska hyra idrottsparken i framtiden, menar moderaternas Sophia Jarl.