• De munkklädda gestalterna i Kretsn 7DD tillhör civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign. Foto: Kajsa Nilsson
  • Johan Holmlund är mottagningsansvarig för LinTek i Norrköping. Foto: Kajsa NIlsson
  • Fadderiet Legionen hälsar på de nya studenterna i Grafisk design och kommunikation. Foto: Kajsa Nilsson
  • Totalt är det cirka 250 studenter som tillsammans anordnar nolle-p i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson

Nyktra faddrar tar hand om de nya studenterna

Nu är nolle-p i full gång och inom teknologkåren LinTeks mottagningsprogram på campus Norrköping ryms cirka 500 nya studenter som alla ska läras upp inom studentlivet. Ansvarig för teknologernas mottagning är Johan Holmlund som i höst ska börja tredje och sista året på utbildningen Grafisk design och kommunikation.

– Totalt är det 40 fadderister och 200 faddrar och festerister som tillsammans hjälps åt att arrangera mottagningen, säger han.

Varje morgon klockan tio samlas de nyantagna studenterna mellan Kåkenhus och Täppan på campusområdet för gammal hederlig morgongymnastik.

– Mottagningen är frivillig men ofta väldigt lärorik för de nya studenterna, menar Johan Holmlund som själv har varit fadderist i två omgångar. Först då han studerade civilingenjörsprogrammet i Datateknik i Linköping och en gång i Norrköping.

Många yngre

Det finns många regler och bestämmelser kring vad som är okej och inte och även universitetsvärlden följer den svenska lagen.

– Om det skulle vara någon som är minderårig måste vi ha tillstånd från deras föräldrar, på fester får en nykter fadder se efter den minderåriga studenten, säger han.

I år har det inte antagits någon minderårig teknolog till campus Norrköping, de flesta är födda mellan 1991 och 1993. De yngsta är födda 1995 och därmed nyblivna artonåringar.

Nyktra faddrar

För att lugna oroliga föräldrar påpekar Johan att det under alla fester finns gott om nyktra faddrar, dessa är väl synliga i och med deras röda tröjor som skvallrar om att de kör en vit kväll.

– Vår största fest är München Hoben , vilket är en oktoberfest i Linköping där 5 000 nya och gamla studenter deltar. Under den festen har vi 35 nyktra faddrar bara från Norrköping, säger han.