• Huvudbyggnaden på Campus Norrköping har fått ett invändigt nytt utseende. Foto: Kajsa Nilsson
  • Biblioteket har ny entré vid den stora entrén mot Bredgatan. Foto: Kajsa Nilsson
  • Gamla garderober har blivit studieplatser. Foto: Kajsa Nilsson

Nyinvigning i Kåkenhus

Under det senaste året har arbete pågått för att förändra universitetsbyggnaden Kåkenhus invändigt. I måndags nyinvigdes huset av rektorn Helen Dannetun.

Stora öppna ytor har förvandlats till studieplatser och garderoberna vid entrén från Skvallertorget har byggts om till soffor där studenterna kan sitta och plugga. Restaurangen med utsikt över Strömmen har stängt och istället har ett café öppnat i anslutning till en utav entréerna. 

Ny entré

Universitetsbiblioteket har fått ny entré och vid den förra entrén har en öppen kontorslösning skapats för ITN och Acreo. Verksamheterna Karriärcentrum och Studenthälsan som tidigare funnits i Kårhuset Trappan flyttar i samband med nyinvigningen in i Kåkenhus.