• Det är sällan som Björn Eriksson sitter still ett längre tag. Foto: Tommy Pettersson

Nyckelspelaren i integrationslaget

Björn Eriksson är en välkänd debattör och ibland även känd som en kontroversiell opinionsmakare. Oavsett vilken position han har eller har haft i Sverige eller internationellt har han alltid passat på att få gehör för sina idéer.
Eriksson CV är så långt att en normallång artikel inte räcker till för att göra hans karriär rättvisa. Mest känd i Östergötland är han väl för att han i några perioder var ”högljudd” landshövding, mellan åren 1996 till 2009 bullrade för Östergötlands bästa.

Ny post-samma frågor

I förra veckan gick Eriksson ut med en debattartikel Dagens Nyheter där han med idrottstermer, ”Sveriges idrottsrörelse är en nyckelspelare i integrationen”, pekade ut idrottsrörelsen som en central kraft i arbetet med integration.
Björn Eriksson valdes till ordförande i Riksidrottsförbundet i maj och han är redan igång i sin paradgren att skapa opinion och uppmärksamhet för sina hjärtefrågor. 

Svarar i farten

Efter DN debatt hamnade han i TV sofforna och där fick han möjlighet att utveckla sitt resonemang om idrottens positiva exempel för nyanlända och asylsökande ungdomarsmöjligheter att ta sig in i det svenska samhället.
Björn Eriksson är inte helt oerfaren när det gäller integrations och asylfrågor. Han har bland annat varit regeringens koordinator för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och inom idrotten har han alltid varit engagerad på olika sätt och vis.
Eriksson menar att idrottsrörelsen står inför en tuff utmaning i att nå nya grupper i segregerade bostadsområden. Han har tidigare sagt att man med hjälp av föräldrarna ska försöka dra tjejer som bär slöja till föreningsidrotten.
– Det gäller för oss att ta ett kliv framåt nu. Vi har några vita fläckar inom idrotten och en av dessa är arbetet i segregerade områden, utbrister den relativt nyvalde ordförande i Riksidrottsförbundet och fortsätter.
– Utövandet av idrotter kräver inga större språkkunskaper därför lämpar den sig väl för nyanlända. Vi har många förebilder inom inte minst lagidrotter och friidrotten hur nya svenskar kan bilda mönster.

Nya former

RF ordföranden pratar mycket om att hitta nya vägar in till områden som man inte nått tidiga. Det kan handla om hur spontanidrotten kan vara inkörsport i ”Förenings-Sverige” med ett visst uppsökeri från idrottsrörelsen. Regeringen har avsatt 32 miljoner för att under 2015 stärka svensk idrotts bidrag för ett välkomnande i i det Svenska samhället. Nästkommande år framöver har man utlovat 64 miljoner till samma ändamål.
– Idrottsrörelsen är en folkrörelse som är en viktig del i det civila samhället. Uppskattningsvis är värdet av det ideella arbetet drygt 32 miljarder. Idrotten kan också vara en länk mellan olika sektorer, berättar Björn Eriksson flängande mellan invigning av junior EM i friidrott i Eskilstuna och ett stundade VM i friidrott i Peking i augusti.