• På Stadsbiblioteket i Norrköping visas just nu utställningen Mitt möte med Sverige. Foto: Max Elofsson
  • Några av bilderna som visas i utställningen. Foto: Max Elofsson

Nyanländas foton blev utställning

Just nu pågår en fotoutställning på Stadsbiblioteket i Norrköping. Det är Nyköpings Fotoklubb som har låtit nyanlända ungdomar fotografera under en vecka som nu har bilderna samlats i en utställning.

Under den delvis varma och soliga sommaren 2016 genomfördes ett projekt som Nyköpings Fotoklubb låg bakom. De fick en idé att låta nyanlända barn och ungdomar få fotografera under fem dagar på sommarlovet och nu efteråt har de behandlat alla bilderna och använder en del av dem i en utställning som de har döpt till "Mitt möte med Sverige".

– Det var första gången som de fick ta bilder med en riktig kamera och vi i Fotoklubben var med och hjälpte till, säger Eva Malm, styrelseledamot i Nyköpings Fotoklubb.

Totalt var de 17 barn som deltog från början till slut och inte mindre än 3 400 bilder togs under de fem dagarna.

Alla engagerade

För det mesta befann de sig i Nyköping, men även lite grann i Oxelösund. Under en regnig dag besökte de Uvsta Östergård och även där togs en del bilder.

Under hösten har utställningen visats på Nyköpings Stadshus och i stadens bibliotek, så det här är första gången "Mitt möte med Sverige" visas upp utanför Nyköping.

– Det var roligt att se att alla var så engagerade och uppskattade aktiviteten, säger Eva Malm.

Följde teman

Även om barnen hade ganska fria tyglar så bestod varje dag med ett speciellt tema som de skulle tänka lite extra på när de fotograferade. Teman såsom frihet, musik, vatten, möten och annorlunda behandlades.

Alla barnen som deltog har nu i efterhand fått samtliga bilder som de själva har tagit på varsin usb-sticka och vissa av bilderna har de även samlat i en fotobok.

Under hösten höll fotoklubben i en kortare kurs för de som var allra mest intresserade. De fick lite fördjupade kunskaper om vad som är bra att tänka på och vilka inställningar på en kamera som kan vara användbara.

– Vissa av dem blev väldigt intresserade och då är det roligt att vi kan hjälpa till, avslutar Eva Malm.

Utställningen visas fram till den 22 januari. I mars kommer utställningen att resa vidare till Linköpings stadsbibliotek.