• Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping är en av fem kommunala gymnasieskolor som nu får ny webbplats. Foto: Kajsa Nilsson

Nya webbplatser för gymnasieskolor

Hagagymnasiet, Ebersteinska gymnasiet, Lärlingsgymnasiet, De Geergymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet har i dag fristående webbplatser. Nu lanseras nya webbplatser för skolorna för att tydligare visa att kommunen är den gemensamma avsändaren.

Arbetet med att förnya skolornas webbplatser har redan börjat och är till och med redan klart på tre av skolorna, Hagagymnasiet, Ebersteinska gymnasiet och Lärlingsgymnasiet. Inom den närmsta framtiden ska även resterande två gymnasieskolor också få sina.

Förenklar arbetet

Tidigare har webbplatserna för skolorna varit uppbyggda på olika plattformar, därmed ser förutsättningarna för systemunderhåll, support och publicering väldigt olika ut. Genom att alla snart tillhör samma plattform kommer dessa delar att underlättas och arbetet blir mer effektiviserat.

– Den genomgående responsen jag har fått från både lärare och elever är att de nya hemsidorna känns moderna och att det är lätt att hitta den information man söker, säger Hagagymnasiets och Ebersteinska gymnasiets rektor Anders Palmgren i ett pressmeddelande.

På det här viset vill Norrköpings kommun visa att alla skolorna har egna profiler men ändå hör samman.

Elever tycker till

Lärare och elever på de berörda gymnasieskolorna har fått tycka till om webbplatsernas nya utseende. Kommentarer som att de är moderna, snygg design, lättorienterat, tydlig och glada färger, är några ord som de har nämnt om webbplatserna.

– De nya webbplatserna ska vara en interaktiv kommunikationskanal där både händelser på skolan och skolans värderingar kommuniceras. På så sätt stärks varumärket för både de enskilda skolorna och den gemensamma avsändaren Norrköpings kommun, säger kommunikationsdirektör Louise Flygt.