• Nya riktlinjer för kortids- och särskilt boende på gång. Foto: Tommy Pettersson

Nya riktlinjer inom äldreomsorgen

I veckan kommer omsorgsnämnden i Norrköping ta fram nya riktlinjer inom äldreomsorgen. Riktlinjerna gäller för om en person kan få en plats på korttidsboende eller särskilt boende inom Norrköpings kommun bli enklare att tyda både för den som söker plats och för biståndshandläggaren som utreder.

Riktlinjen kommer så småningom att utökas med alla insatser som kan ges av vård- och omsorgsnämnden till äldre.

Två blev en

Det som tidigare varit två riktlinjer slås nu ihop till en. Syftet är att det helt enkelt ska bli enklare för både den som söker och för biståndshandläggaren att avgöra om korttidsplats eller särskilt boende ska beviljas. Hjälp i hemmet är det vanliga, men när den hjälpen inte räcker till kan särskilt boende vara aktuellt.

– Tillsammans med nya tydligare riktlinjer och utbyggnadsplanen av särskilt boende, korttidsplatser och trygga boenden kan vi bättre möta behoven både idag och i framtiden. På så sätt fortsätter vi att arbeta med tryggheten för våra äldre, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

I samband med att riktlinjerna slås ihop till en återgår rutinen till att det är biståndshandläggarna själva som tar beslut om en eventuell korttidsplats eller särskilt boende. Idag är det biståndshandläggarens chef som tar beslutet om korttidsboende.