• På det nya vårdcentrumet kommer det finnas åtta intensiva slutenvårdsrehabiliteringsplatser.

Nya rehabiliteringsplatser i Finspång

Regionstyrelsen beslutade i december att bygga en för länet gemensam rehabiliteringsverksamhet i Finspång. Med åtta nya vårdplatser ska en klämd patientgrupp till slut få rätt vård samlat på ett ställe.

– Målet är och har hela tiden varit att få igång byggandet av Vårdcentrum i Finspång så snart som möjligt. Samtidigt måste vi bygga en verksamhet som är långsiktigt hållbar, vilket jag känner mig trygg i att vi nu gör, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson.

Neurologisk och allmän

Med utökad investeringsram för Finspångs vårdcentrum med 40 miljoner kronor till totalt 540 miljoner kronor är det möjligt att bygga för åtta rehabiliteringsplatser.

Den nya vårdinrättningen riktar sig till patienter som är i behov av rehabilitering och samtidigt slutenvårdens resurser och omvårdnadsnivå. Dessa patienter har i dag inte någon plats inom Region Östergötland. Det rör sig om patienter med behov av neurologisk rehabilitering och allmän rehabilitering, bland annat strokepatienter och patienter som behandlats med cellgifter och strålning. På det nya vårdcentrumet i Finspång kommer det finnas åtta intensiva slutenvårdsrehabiliteringsplatser. Fem till sex dagar i veckan bedrivs intensiv rehabilitering medan det under övriga tider bedrivs lättare rehabilitering.

Utbildas på US

För att förse den nya verksamheten med rätt kompetens kommer Rehabiliteringsmedicinska kliniken på US utbilda läkare och annan personal samt utgöra ett kompetensstöd.

Oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna är positiva till att det byggs i Finspång men oroar sig för de ekonomiska frågorna.

– Vi vill komma framåt så fort som möjligt men vår viktigaste fråga är hur man ska finansiera verksamheten, inte bara bygga den. Vi måste få loss de pengarna, säger Marie Morell, andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Oppositionspartierna tycker vidare att det är viktigt att fundera över hur man ska arbeta med patienternas fysiska aktivitet.

– Dessa patienter är ändå relativt friska och måste kunna träna, säger hon.