• Söderköpings kommunchef, Susanne Sandlund, är ordförande i det nybildade näringslivsrådet som ska arbeta för ett bättre företagsklimat i staden. Foto: Leif Larsson

Nya rådet gynnar näringslivet

Ett näringslivsråd har startat i Söderköping. Politiker, kommunala tjänstemän och näringslivsrepresentanter ska träffas regelbundet i syfte att främja näringslivet i Söderköping.

Den 7 maj hade man sitt första grundande möte. I rådet sitter två politiker, fyra tjänstemän och sex personer från näringslivet.

– Tanken är att vi ska träffas åtta gånger om året. Det kan till exempel bli möten inför beslut i kommunstyrelsen så att rådet får information om vilka ärenden som är på gång och kan ge tidig input, konstaterar Susanne Sandlund, kommunchef i Söderköping och ordförande i det nybildade rådet.

Lära sig mer

Näringslivsrådet har ingen beslutsmakt utan ska vara ett forum där kommunen och näringslivet diskuterar, kommer med idéer och inte minst får chansen att lära sig mer om varandras villkor och förutsättningar.

– Förhoppningen är att mer förståelse mellan olika aktörer ska mynna ut i ett bättre företagsklimat i Söderköping, påpekar Susanne Sandlund.

Och förbättringar behövs. I alla fall om man ska gå efter en del rankinglistor som exempelvis Svenskt Näringsliv presenterat. Söderköping ligger inte bra till där.

– De som är med i rådet sprider idéer och information vidare. Och har man frågor som rör näringslivet ska rådet bistå med svar eller skicka vidare till den som kan svaret. Rådet ger större utrymme för dialog men det finns förstås också många andra sätt att förbättra företagsklimatet, påpekar kommunchefen.

Skapar förutsättningar

Förbifarten, som tidigast kan börja byggas 2017, blir en återkommande fråga för det nybildade organet.

– Det är viktigt att synpunkter från företag får komma fram om hur staden ska formas i framtiden. Den nya trafiklösningen kommer att betyda många nya förutsättningar, klargör Susanne Sandlund.

Vanliga medborgare kan till viss del ha nytta av rådet men i första hand är det riktat mot näringslivet.

– I en liten stad är det viktigt för överlevnaden med livlig handel och ett rikt näringsliv. Kommunen ska förstås vara med och skapa bra förutsättningar för det, klargör Susanne Sandlund och avrundar:

– Rådet kan dessutom vara med och utveckla nya informationskanaler.