• Häktet kan bli studentbostäder om Lars Stjernqvist får spekulera. Foto: Tommy Pettersson

Nya möjligheter till studentbostäder

I veckan kom beskedet att kriminalvårdens generaldirektör Nils Åberg fattat beslut om att lägga ner ett av Norrköpings två häkten. Det är häktet på Dragsgatan, vilket idag betraktas som omodernt och nu ska stängas den 10 juni.

Stängningen kommer att kunna ge kommunen möjligheter att ytterligare utveckla Industrilandskapet hoppas kommunalrådet Lars Stjernqvist (s).

– Det här beslutet kommer inte som någon överraskning utan vi har vetat om kriminalvårdens planer på en stängning en tid, säger Lars Stjernqvist (s) , kommunstyrelsens ordförande. Vi är samtidigt glada för att det inte blir några varsel för dom cirka 50 vårdanställda, som idag jobbar på häktet vid Dragsgatan. Kommunen har ju haft en tuff period med stora varsel inom industrisektorn nyligen och ytterligare varsel hade inte varit bra, menar kommunalrådet.

Kan tänka sig att köpa

Idag är det statens eget fastighetsbolag Specialfastigheter AB, som står som ägare till fastigheten och kriminalvårdens hyreskontrakt löper till 2014. Lars Stjernqvist (s) tror att det skulle gå att göra om det gamla häktet, som har 52 fasta platser, till nya attraktiva studentbostäder i direkt närhet till Campus.

– Vi har haft lite försiktiga samtal med Specialfastigheter AB och vad jag förstår finns det för närvarande ingen plan från deras sida om vad lokalerna skall användas till efter att häktet har stängt, säger Lars Stjernqvist (s), som inte är främmande för att kommunens fastighetsbolag går in och köper fastigheten.

– Skulle det inte bli studentbostäder, så skulle säkert någon annan verksamhet vid universitetet kunna ha nytta av lokalerna och på så sätt skulle vi kunna utveckla Industrilandskapet ytterligare.

Hans Svanberg