• Dinko och Liam Laks: – Jag vill gräva i sand, klättra och ha ett tåg som man kan leka i, säger Liam. – Det är bra om barnens fantasi utmanas. Det ska vara mycket träd där de kan utforska och skapa själva. Allt behöver inte vara givet, säger Dinko. Foto: Tina Andersson
  • Melissa Ojala, Elena Salibson, Aicha och Adrian Hadzic, Johan Salibson: – Det är roligast att klättra, det borde finnas mer stora klätterställningar, säger Johan Salibson. – De flesta lekplaster är bra, men de borde vara större och fler, säger Aicha Hadzic. – Små hus för de minsta, som de kan gå in i, säger Melissa Ojala. Foto: Tina Andersson

Nya lekplatser på gång

Norrköpings kommun har som mål att totalrenovera eller anlägga två allmänna lekplatser varje år. Under 2017 kommer två helt nya lekmiljöer att ta form på Kölgatan och i Pryssgårdsparken.

Flera av Norrköping kommuns lekmiljöer uppfyller inte standardkraven på säkerhet och tillgänglighet. Sedan Tekniska nämnden tog över ansvaret för de allmänna lekplatserna efter Kultur- och fritidsnämnden vid millennium skiftet, har totalt 26 stycken lekmiljöer renoverats eller anlagts i Norrköping.

Långsiktigt

Sedan 2010 har man satsat på lekplatserna som enligt nämndens riktlinjer ska uppfylla säkerhetskraven från bygglagen, vara tillgängliga för personer med en funktionsnedsättning, samt att de ska erbjuda variationer i lekfunktioner. Dessutom ska alla barn i kommunen ha en lekplats tillgänglig inom 300 meters avstånd från sin bostad.

– Några har bara en sandlåda, gungor och ett gungdjur, men det kanske är tillräckligt på en del ställen. Vi arbetar successivt med våra lekmiljöer, säger Maja Pålsson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

Kommun sköter om totalt 100 lekplatser i kommunen och ansvarar för 55 allmänna lekplatser i Norrköpings stad. Målet är att totalrenovera eller anlägga två varje år, inom en budget på mellan två och en halv till fem miljoner kronor. Lekmiljöerna besiktas varje år och det är dels efter dem som prioriteringen görs.

– Vi fokuserar på de socialt utsatta områdena där Hageby har varit ett av dem, säger Maja Pålsson.

Större lekmiljöer

Under året kommer två nya lekplatser att anläggas. Lekplatserna utmed gång- och cykelbanan mellan Lindöskolan och Relingsgatan behöver renoveras. Istället för att ha två mindre lekplatser kommer en ny lekplats med en större lekmiljö att byggas vid Kölgatan. Anläggningsarbetet kommer att påbörjas i augusti och beräknas vara klar vid slutet av året. Temat blir vatten.

– Här har de boende i området fått tycka till. Det blir en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell, gungor och linbana, säger Maja Pålsson.

Klar i slutet av året

Ett större projekt är Pryssgårdsparken, det grönområde som går mellan Fiskebyvägen i söder och Finspångsvägen i norr, precis bredvid E4. Här kommer en helt ny lekplats att påbörjas i början av sommaren, som också väntas stå klar vid slutet av året.

Inför varje renovering genomförs en besöksstudie av platsen, som pågår under fyra dagar innan och efter renoveringen, där man räknar antalet besökare i parken.

– Vi ser att fler använder lekplatsen efter renoveringen. Besöksantalet har i många fall dubblats eller tredubblats. Men staden växer och självklart finns det mer att göra, säger Maja Pålsson.