• Vård- och omsorgskontoret har lanserat nya e-tjänster. Foto: Kajsa Nilsson

Nya e-tjänster ska underlätta

Vård- och omsorgskontoret har lanserat fyra nya e-tjänster. Tjänsterna ska underlätta för äldre och för personer med funktionsnedsättning att söka stöd.

E-tjänsterna ska göra det lättare att få information, samt göra det snabbare och enklare att ansöka om stöd. Det handlar om ansökan om boendestöd, ansökan om insatser enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade och ansökan om serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Den fjärde tjänsten ger mer information om service och stöd. Tjänsterna utgör endast en del av det stöd som människor kan få av vård- och omsorgskontoret, och de ska ses som ett komplement till telefon och pappersblanketter.