• Stadsplaneringsnämndens ordförande Bengt Cete menar att verksamheter i Butängen och Östra Saltängen kan flytta till Kungsängen. Foto: Kajsa Nilsson

Ny verksamhetsmark vid flygplatsen

Med en god tillväxt på företag som vill etablera sig i Norrköping har kommunen nu beslutat att öppna försäljning av ny verksamhetsmark vid Kungsängens flygplats.

– Vi börjar få ont om mark för företag och har beslutat att öppna ett exploateringskonto för att göra tomter säljbara. De pengar vi lägger in idag får vi tillbaka vid försäljning, menar stadsplaneringsnämndens ordförande Bengt Cete (MP).

Den verksamhet han ser framför sig till Kungsängen är verkstadslokaler med tillhörande kontor snarare än enbart kontorslokaler.

– Vi tänker att verksamheter som idag har lokal på Östra Saltängen och Butängen kan få flytta ut till Kungsängen i samband med Ostlänken, säger han.

Kontrakt med E.on

E.ons stora hetvattenscentral på Östra Saltängen ligger dumt till med tanke på kommunens byggplaner och därför ska 20-årskontraktet ses över.

– Anläggningen ligger på kommunal mark men om vi ska kunna säga upp kontraktet måste vi passa på innan årsskiftet för att det inte ska gälla i 20 år till. Marken som anläggningen ligger på kommer inte att användas förrän när Ostlänken tas i bruk så vi tittar på ett tillfälligt kontrakt med E.on, säger Bengt Cete.