• Tanken är att verksamhet från Saltängen ska kunna flytta till Södra hamnen.
  • Morgan Ideskog och Joachim Haas från Lantmännen pratar engagerat om det nya projektet.
  • Kvarteret Värmen 4 kan komma att bli mark för upp till tolv nettobyggnader om 2000 kvadratmeter styck.
  • Idag ser Värmen 4 ut så här.

Ny verksamhetsmark i Södra hamnen

Lantmännen har ett rejält bestånd av fastigheter och mark i Norrköping och nu öppnar de för kommersiell verksamhetsmark i Södra hamnen. Kvarteren Värmen 4 och Norge 7 omfattar totalt 80 000 kvadratmeter yta som kan fördelas på flera olika sätt.

I samband med byggandet av Ostlänken så kommer Norrköpings resecentrum att flyttas för att göra plats för den nya höghastighetsjärnvägen och därför kommer många verksamheter att få flytta till andra platser. En möjlig plats för företagen att flytta till är kvarteren i Södra hamnen.

Företag från Saltängen

Arkitektfirman ÅWL har fått i uppdrag av Lantmännen att göra skisser för hur Värmen 4 och Norge 7 skulle kunna utformas.

– Jag tror att dessa ytor skulle passa för verksamheter som finns på Saltängen idag, säger arkitekten Michael Matérn på ÅWL och framhåller tomternas skyltläge samt närheten till city. Det mindre av kvarteren, Norge 7, är 20 000 kvadratmeter stort och i storlek lite större än två stycken Knäppingsborg och med andra ord får en hel del företag plats.

Det större kvarteret Värmen 4 rymmer enligt ÅWL:s skiss tolv nettobyggnader om 2000 kvadratmeter styck, inklusive gott om parkeringsplatser framför varje hus.

Inget Ingelsta

I Södra Hamnen planeras inget bostadsbyggande, det är helt och hållet kommersiell verksamhet som kommer att få ta plats.

– Jag tänker mig att det kan vara verkstadslokaler, lager, bygghandel och liknande men inget Ingelsta; det kommer istället vara mer business to business, säger Morgan Ideskog, förvaltare hos Lantmännen i Norrköping.

Norrköping prioriterat

Lantmännen prioriterar utvecklingen av dessa områden och planerar att sätta igång inom två till tre år. Just nu håller de på med rekrytering av ytterligare en förvaltare i området och vid byggstart kan ytterligare personer komma att anställas. Förutsättningen för att projektet går i lås är enligt Lantmännens fastighetschef Joachim Haas att minst hälften av ytan används.