• Hällristningsmuséet har fått en ny permanent utställning.

Ny utställning om hällristningarna

En utställning ska göra det lättare för besökaren att förstå bakgrunden till hällristningarna vid Himmelstalund.

Norrköpings stadsmuseum har producerat en ny permanent utställning till Hällristningsmuséet. Syftet med utställningen ”Hällristningar vid vägen” är att göra det lättare för besökaren att förstå vad den ser när den väl är ute på hällarna för att titta på ristningarna. Sedan tidigare finns små skyltar vid hällristningarna, men nu vill man förbättra informationen.

-Den pedagogiska delen har saknats tidigare. Vid guidningar har vi förstått att det är svårt för besökaren att förstå om inte någon berättar, säger Therese Furuskog, arkeolog vid kultur- och fritidskontoret.

Vill satsa mer

Utställningen är ett led i önskan att satsa på hällristningarna vid Himmelstalund.

-Bland annat hoppas man kunna utöka området och man vill anlägga ett bronsålderscentrum, säger Therese Furuskog.

Utställningen som invigdes av Bonnie Festin på Norrköpings stadsmuseum kommer att hålla öppet hela sommaren.

Therese Ekstrand

Therese.ekstrand@norrkopingsmagazinet.se