• Nu blir det större fokus på offentlig konst i Norrköping i och med den nya tjänten på Konstmuseet. Foto: Kajsa Nilsson

Ny tjänst för offentlig konst

Sedan i januari har Norrköpings Konstmuseum en ny heltidstjänst inom offentlig konst. Ann-Charlotte Krantz Thor har bakgrund från Stockholm där hon har arbetat med offentlig konst i framför allt området Husby. Nu hoppas hon kunna vara med redan från början i utformningen av nya bostadsområden i Norrköping.

– Det är mycket på gång i Norrköping med stadsutvecklingsplaner och nya bostadsområden. Min ambition är att vara med redan från början i arbetet med stadsbyggnadskontoret och att konsten ska bli en naturlig del av stadsmiljön. Om man kommer in från början blir det ett helhetgrepp på ett helt annat sätt, säger den nya intendenten som har ansvar för kommunens offentliga konstverk i nya magasinet på Bråvalla. Hittills har hon fått ett bra intryck av sin nya hemstad.

– Klimatet verkar vara mer än positivt för konst i Norrköping. Dessutom har kommunen väldigt fina verk i sina samlingar.

3 000 verk

Kommunens konst finns utspridd över hela staden, både permanent konst i parken och utlånade lösa föremål inom många olika enheter som skolor, äldreboenden, kommunhuset och fikarum. Totalt finns cirka 3 000 lösa verk i samlingen. 500 av dem magasineras på Bråvalla.

– Målet är att alla verk som är magasinerade ska komma ut i verksamheter, förklarar Ann-Charlotte Krantz Thor.

Behov av inventering

Hon har ägnat de första månaderna i Norrköping åt att göra en stor översyn i samlingen. Det har resulterat i två saker. Behov av inventering och behov av en skrift.

– Vi har i och med min tjänst fått ett vidgat förvaltningsuppdrag att förvalta konsten i staden. Det innebär bland annat att göra en ordentlig inventering av den konst som finns. Det handlar om att tillgängliggöra konsten och det kan göras via en skrift. Skriften kan bland annat fungera som en guide över vilka verk som finns i staden, säger hon.

Synliggöra konsten

Hon pratar mycket om att synliggöra konst för invånarna och planerar att fortsätta i ungefär samma spår som man arbetat under 100-årsjubileet.

– Man skulle kunna göra guidningar för att visa den offentliga konsten ute på våra enheter, speciellt vid nyinköp. Jag skulle också vilja tillföra konst till staden med hjälp av invånare, kanske i Hageby, säger hon och tillägger att hon fortfarande håller på att lära känna staden.

Med anledning av det stora arbetet med flytt av magasin och höjd säkerhet i byggnaden håller Konstmuseet fortfarande stängt och öppnar igen i början av juni.