• Elisabeth Nilsson meddelar att nya utbildningar startar i Mjölby och i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Ny SFI utbildning i Norrköping

I början av januari i år startade en ny yrkesutbildning för SFI-elever i länet. Det är en industriteknisk utbildning med inriktning svets för SFI-elever, svenska för invandrare, som dragit igång.

Nyligen startades Den industritekniska SFI utbildningen är ett samarbete mellan länets kommuner i samverkan med Arbetsförmedlingen och finansieras av Länsstyrelsen Östergötland.

Startar även i Norrköping

Den 8 januari i år startade den industritekniska utbildningen och först ut som utbildningsort var Mjölby, men redan i februari inleds samma utbildning i Norrköping.

– Det här är ett bra och konkret exempel på att vår regionala samverkan mellan offentliga aktörer i länet ger resultat. Men det återstår mycket arbete och vi behöver hitta fler insatser till områden där vi har utmaningar, säger Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson.

I den aktuella utbildningen, som är cirka 42 veckor lång, läses både SFI-studierna och yrkesutbildningen i samma lokaler, vilket exempelvis innebär att SFI-lärare under viss tid finns med i verkstaden. Genom utbildningen kommer eleverna att få alla teoretiska och praktiska kunskaper för att arbeta som svetsare. Just nu är det 21 personer från sex olika kommuner i länet som går utbildningen.

Utbildningen är på heltid via länets kommuner och sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. Projektet yrkesutbildning med SFI i Östergötland är finansierat av Länsstyrelsens så kallade paragraf 37-medel som syftar till att stärka kommunernas arbete med mottagandet av nyanlända.