• Håkan Hagström, räddnings- och säkerhetschef i Söderköpings kommun, visar var den nya räddningsstationen ska finnas. I dag är området vid riksväg 210 och E22 en åker men hösten 2015 ska det här stå en ny station med sju portar. Foto: Leif Larsson

Ny modern station klar 2015

Söderköping får en ny räddningsstation. I september 2015 ska den nya stationen stå färdig nära korsningen riksväg 210 och E22.

Nuvarande lokaler på Ågatan har räddningstjänsten haft sedan 1957.

– Det har inte gjorts så mycket under åren. Portarna är dåliga och det är trångt i vagnhallen. Nu får vi mer ändamålsenliga lokaler, påpekar Håkan Hagström, räddnings- och säkerhetschef i Söderköpings kommun.

Bättre placering

Den nya stationen får sju portar, fler än den nuvarande och räddningstjänstens alla fem fordon får plats. Både de tre stora som släckningsbil och stegbil samt de två mindre. Även det privata företaget Ambulanssjukvården i Östergötland hyses in med sin ambulans.

– Det blir också en spolhall, utrymmen för fysisk träning, omklädningsrum med mera. Vi har kämpat i många år för det här, äntligen blir det av. Jag går i pension innan bygget är klart men jag hoppas få en inbjudan till invigningen, säger Håkan Hagström med ett litet skratt.

Placeringen av den nya stationen är bättre geografiskt och strategiskt sett jämfört med det trånga och krångliga läget i dag.

– Det blir enklare för personal att ta sig hit, för utryckning in i stan och även ut på den kommande genomfarten. Allt är placerat med tanke på hur Söderköping växer mot Norrköpingshållet, påpekar Håkan Hagström.

44 personer i styrkan

Än har bygget bara projekterats och första spaden sätts i jorden i april eller maj i år. Hösten 2015 ska det således vara klart. Då är det 58 år sedan sist som räddningstjänsten kunde njuta av nya och fräscha lokaler.

Räddningstjänsten i Söderköping bygger på deltidsbrandmän. 44 stycken ingår i styrkan varav fem är kvinnor. Sex personer åt gången är med i en beredskapsgrupp i Söderköping och det finns tvåmannagrupper i Bottna och Östra Ryd.