• Forsums gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Östergötland
  • Nävsjömossen. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Ny mark säkrad i Östergötland

Nävsjömossen och Forsums gammelskog

Länsstyrelsen Östergötland kommer snart att klubba igenom två nya naturreservat: Nävsjömossen i Norrköpings kommun och Forsums gammelskog i Valdemarsviks kommun.

– Det är väldigt roligt, först får Östergötland mer säkrad skog, i det här fallet barrskog, vilket är en satsning över hela Sverige. Sedan finns det fina våtmarker i Nävsjömossen, säger Maria Taberman, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Båda områdena har ett rikt växt- och djurliv.

Våtmark

Förutom skogar och sjö så finns det många sammanhängande våtmarker i Nävsjömossen, med både sump- och myrmark. Reservatet är hela 181 hektar och det idkas mycket fritidsfiske vilket kommer att fortsätta. Det finns också leder som Sörmlandsleden att vandra.

Skog

Reservatet Forsums gammelskog är på 100 hektar och är till största delen skogsbetäckt, framför allt med tall. Det finns mycket död granved som är idealiskt för sällsynta svampar, insekter och mossor. Även fågelarterna tjäder och spillkråka trivs i Forsum, där spillkråkan gillar döda träd och där tjädern kan utföra sitt tjäderspel i en av de många lämpliga miljöerna i reservatet.

Nya vandringsleder är redan i planeringsstadiet.