• Ungefär 75 elever beräknas tas in till gymnasiet med inriktning för yrkes- och lärlingsutbildningar. Foto: Matton

Ny kommunal gymnasieskola

För första gången på 50 år öppnas en ny kommunal gymnasieskola i Norrköping. Under nästa år öppnar Norrköpings Lärlingsgymnasium som inriktar sig mot yrkesutbildning och gymnasial lärlingsutbildning.

Till höstterminen 2017 är det tänkt att Norrköping ska öppna upp portarna till en helt ny gymnasieskola. Den kommer att heta Norrköpings Lärlingsgymnasium och rektor för den blivande skolan blir Mikael Karlsson.

– Det känns jättehäftigt och roligt. Jag tycker det är bra att det satsas på gymnasieutbildningar där eleverna har stora chanser till jobb efteråt och det tror jag att man kommer att få här, säger Mikael Karlsson som just nu är projektledare men som kommer att ta rektorsrollen senare.

Finns tillräckligt intresse

Programmen som är tänkt att finnas på skolan är livsmedel, restaurang, turism, hotell, handel, hantverk, industri, bygg, fordon, VVS och fastighet och även barn och fritid. Totalt räknar de med att kunna ha en kapacitet av 210 till 220 elever.

– Vi tror definitivt att det finns tillräckligt intresse för att fylla dessa platser. Vi räknar med omkring 75 elever per läsår, säger Mikael Karlsson.

Dessutom kommer att finnas plats för ett gymnasiesärskoleprogram men är än så länge oklart hur många elever det kommer att omfatta.

Ej bestämt vart

Än så länge är det inte helt bestämt vart Norrköpings Lärlingsgymnasium kommer att ligga. Just nu jobbar de efter en arbetshypotes om att använda fastigheten Kvarnen, men det är inte helt säkert att det är där som skolan kommer att ligga senare. Oavsett så jobbar de efter elevpåfyllnad, alltså att de räknar med att bygget är klart senast 2019 när de har elever i samtliga tre läsår.

Representanter från den blivande skolan fanns på plats under gymnasiemässan som ägde rum i teknikhallen på Östgötaporten lördagen den 19 november för att informera mer om skolan. Dessutom kommer de att hålla öppet hus för den som är mer intresserad och det kommer att ske i en lokal på Arbetets museum den 6 december.